SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 5. Petak, 13. ožujka 2020.
GRAD NOVI VINODOLSKI

11.

Na temelju članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»»Narodne novine«« broj 33/ 01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17 i 98/19) i članka 18. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14, 4/ 18 i 3/20 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 33. sjednici održanoj dana 2. ožujka 2020. godine donijelo je

ODLUKU
o sklapanju prijateljstva Grada Breclava
(Češka Repubika) i Grada Novog Vinodolskog

Članak 1.

Grad Breclav i Grad Novi Vinodolski uspostavit će i razvijati međusobnu suradnju u gospodarstvu, kulturi, obrazovanju, sportu i drugim područjima, te razvijati posebne prijateljske odnose.

O uspostavljanju suradnje i posebnih prijateljskih odnosa Grada Breclava i Grada Novog Vinodolskog potpisat će se Sporazum o suradnji i uspostavi prijateljskih odnosa između Grada Breclava i Grada Novog Vinodolskog i Povelja prijateljstva.

Članak 2.

Sporazum i Povelju prijateljstva Grada Breclava i Grada Novog Vinodolskog potpisat će gradonačelnik Grada Breclava Svatopluk Peček i gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog Velimir Piškulić, oec., a povodom obilježavanja Dana Svetog Filipa i Jakova - zaštitnika Grada Novog Vinodolskog, koje će se održati od 1. do 3. svibnja 2020. godine u Novom Vinodolskom.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana donošenja i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 022-05/20-50/3

Ur. broj: 2107/02-01-20-2

Novi Vinodolski, 2. ožujka 2020.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2131&mjesto=51250&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr