SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 31. Ponedjeljak, 9. prosinca 2019.
OPĆINA BAŠKA

109.

Temeljem članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i članka 40. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 12/13, 31/15, 27/17, 04/18), te odredbi Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 74/10 i 125/14), na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, Općinski načelnik Općine Baška, dana 9. prosinca 2019. godine, donio je

III. IZMJENE
Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Baška

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/18, 22/18, 42/18), kao njegov sastavni dio, mijenja se Popis radnih mjesta Jedinstvenog upravnog odjela s detaljnim opisom, koji sada glasi:

POPIS RADNIH MJESTA
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
OPĆINE BAŠKA

SLUŽBENIČKA RADNA MJESTA

1. Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela - 1 izvršitelj

Odsjek načelnika

2. Voditelj Odsjeka načelnika - 1 izvršitelj

3. Viši stručni suradnik za odgoj i obrazovanje, te socijalnu skrb i zdravstvo - 1 izvršitelj

4. Viši stručni suradnik za kulturu, sport, građansku prevenciju i rad s udrugama - 1 izvršitelj

5. Referent za administrativno-arhivske poslove- 1 izvršitelj

Odsjek za proračun, financije i računovodstvo:

6. Voditelj Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo - 1 izvršitelj

7. Viši stručni suradnik za proračun, financije i računovodstvo - 1 izvršitelj

8. Referent za računovodstvene poslove - 1 izvršitelj

9. Referent za razrez i naplatu općinskih poreza - 1 izvršitelj

Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša:

10. Voditelj Odsjeka komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša - 1 izvršitelj

11. Viši stručni suradnik za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša - 2 izvršitelja

12. Referent za komunalnu naknadu, spomeničku rentu i površine javne namjene - 1 izvršitelj

13. Referent - Komunalni redar - 2 izvršitelja

14. Referent - Prometni i komunalni redar - 1 izvršitelj

NAMJEŠTENIČKA RADNA MJESTA

15. Spremač - 1 izvršitelj

U nastavku su detaljni opisi radnih mjesta, kao sastavni dio Pravilnika o unutarnjem redu

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

Ove izmjene Pravilnika stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 030-01/19-01/10

Ur. broj: 2142-03-02/1-19-3

Baška, 9. prosinca 2019.

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik

Mr.sc. Toni Juranić, dipl. oec., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2121&mjesto=10007&odluka=109
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr