SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 22. Petak, 13. rujna 2019.
OPĆINA BAŠKA

64.

Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15, 27/17, 4/18), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 9. rujna 2019. godine, donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti za zaduženje

Članak 1.

Daje se suglasnost za zaduženje PONIKVE VODA d.o.o. putem dva dugoročna financijska kredita u iznosu od 37.000.000,00 kuna i 18.000.000.,00 kuna, kod Privredne banke Zagreb d.d., za financiranje pokrića dijela financijske korekcije u sklopu EU projekta »Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka« (KK.06.4.2.03.) pod sljedećim uvjetima:

Oba kredita otplaćivat će se u kvartalima: 31.03., 30.06., 30.09., i 31.12. Zbroj otplatnih rata glavnice oba kredita za svaki kvartal je jednak i iznosi 916.666,67 kn.

                                       *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Za zaduženja iz Članka 1. Ove Odluke Općina Baška ne preuzima nikakva jamstva.

Članak 3.

Obvezuje se Ponikve voda d.o.o. da odmah po sklapanju ugovora o kreditu dostavi primjerak sklopljenog Ugovora, te nakon početka otplate kredita dostavlja izvješće o izvršenju obveza.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/7

Ur. broj: 2142-03-01/1-19-9

Baška, 9. rujna 2019.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2112&mjesto=10007&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr