SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 16. Srijeda, 19. lipnja 2019.
OPĆINA MATULJI

39.

Na temelju stavka članka 14.. Stavka 1. Zakona o proračunu (N.N. 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 32. i članka 81. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« PGŽ 26/09 , 38/ 09,8/13,17/14 ,29/14, 4/15 - pročišćeni tekst,39/15 i 07/18), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 18. lipnja 2019.god., donosi

1. IZMJENE I DOPUNE
Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji
za 2019. godinu

Članak 1.

Članak 29. mijenja se i glasi:

»Obveze po danim jamstvima iskazane su u računu prihoda i rashoda Proračuna za 2019. g., razdjel 002- Jedinstveni upravni odjel, Program 2016 - Gradnja vodnih građevina, Aktivnost K20161- Vodoopskrba u iznosu od 2.000.000,00 kuna.

Obveze na ime otplate glavnice i kamata po kreditu Erste banke za zemljište Miklavja i kapitalne projekte, te troškove plaćanja novog kredita iskazane su u Računu prihoda i rashoda Proračuna za 2019., razdjel 002- Jedinstveni upravni odjel, Program 2017- Upravljanje imovinom, Aktivnost A20173- izdaci financiranja u iznosu od 2.350.000,00 kuna.

Ukupne dugoročne obveze Općine na dan 31.12.2019.g. po osnovi glavnice postojećeg kreditnog zaduženja Općine iznosit će 6.565.000,00 kn, a po osnovi glavnice danih jamstava u iznosu 2.600.000,00 kuna.

Općina se u 2019.g. može dugoročno zadužiti do iznosa od 23.044.173,00 kn za slijedeće kapitalne projekte: K20122 Sanacija i zatvaranje odlagališta »Osojnica« u iznosu od 2.201.581 kn, K20174 Otkup zemljišta za RZ Miklavija u iznosu od 5.000.000 kn, K201716 Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Dr .Andrija Mohorovičić Matulji u iznosu od 7.000.000 kn, K201722 Energetska obnova

Škole i vrtića Jušići u iznosu od 411.398 kn, K201723 Energetska obnova OŠ Dr .Andrija Mohorovičić Matulji u iznosu od 3.349.522 kn, K201724 Energetska obnova zgrade Općine Matulji u iznosu od 2.093.325 kn, K201725 Energetska obnova škole i vrtića Rukavac u iznosu od 788.347 kn, te K201726 Unutarnje uređenje zgrade Općine Matulji u iznosu od 2.200.000 kn

Ukupan iznos duga na dan 31.12.2019. iznosit će ukupno 32.209.173 kn

Ugovore o zaduživanju potpisuje načelnik na osnovi donesenih 1. Izmjena i dopuna Proračuna za 2019.g., uz prethodno mišljenje Ministarstva financija i suglasnost Vlade.«

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/19-01/0003

Ur. broj: 2156/04-01-3-3-39-19-0007

Matulji, 18. lipnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Matulji

Darjan Buković, bacc. oecc., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2106&mjesto=51211&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr