SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 14. Petak, 31. svibnja 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

79.

Na temelju članka 3. stavka 1. Odluke o osnivanju Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova (»Službene novine« broj 17/07 i 31/13), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština na 20. sjednici od 30. svibnja 2019. godine, donijela je

ODLUKU
o imenovanju članova/ica Županijskog povjerenstva
za ravnopravnost spolova

Članak 1.

U Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

1. Jadranka Tomašić, za članicu,

Danijela Almesberger, za zamjenicu članice;

2. Lorena Zec, za članicu,

Tina Kovačić, za zamjenicu članice;

3. Alessandra Selak, za članicu,

dr.sc. Ivan Cerovac, za zamjenika članice;

4. Paula Bogović, za članicu,

Duška Car Drljača, za zamjenicu članice;

5. Dejan Miculinić, za člana,

Tajana Masovčić, za zamjenicu člana;

6. Filipa Capan, za članicu,

Vedran Barjašić, za zamjenika članice;

7. Ana Čančarević, za članicu,

Josip Tabula, za zamjenika članice;

8. Gordana Saršon, članica Županijske skupštine, za članicu,

Andrea Vukelić, članica Županijske skupštine, za zamjenicu članice;

9. Ljiljana Mataija-Gulić - koordinatorica za ravnopravnost spolova u Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, za članicu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu 24. lipnja 2019. godine i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/19-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-64

Rijeka, 30. svibnja 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2104&mjesto=00001&odluka=79
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr