SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 49. Petak, 15. prosinca 2006.
OPĆINA VINODOLSKA
134

38.

Na temelju članka 21. i 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu (pročišćeni tekst, »Narodne novine« broj 26/03, 82/ 04, 110/04 i 178 /04), članka 5. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine« broj 3/02) i članka 3. Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine« broj 30/04, pročišćeni tekst) i članka 20 Statuta Općine vinodolske (»Službene novine« broj 26/01, 3/01 i 9/02) Općinsko Vijeće, na svojoj 10. redovitoj sjednici održanoj 11. prosinca 2006. godine donijelo je

PLAN
raspodjele prihoda po osnovi grobne pristojbe,
komunalne naknade, komunalnog doprinosa
i šumske rente za 2007. godinu

Članak 1.

PRIHOD 5789 - Grobna pristojba

prihod od 120.000,00 kuna raspoređuje se:

- održavanje groblja 60.000,00 kuna

- sitni popravci na grobljima 60.000,00 kuna


120.000,00 kuna

Članak 2.

PRIHOD 5720 - Komunalni doprinos

Prihod od 600.000,00 kuna raspoređuje se:

- izgradnja javne rasvjete 85.000,00 kuna

- projekti izgradnje javnih površina 295.000,00 kuna

- izgradnja javne rasvjete - šuma 220.000,00 kuna


600.000,00 kuna

Članak 3.

PRIHOD 5770 - Komunalna naknada

Prihod od 3.960.000,00 kuna raspoređuje se:

tehuće održavanje narazvrstanih cesta 800.000,00. kuna

utrošak javne rasvjete 325.000,00 kuna

izdaci za korištenje »Duplja« i

zbrinjavanje otpada 1.014.000,00 kuna

odvodnja fekalnih voda 173.000.00 kuna

održavanje groblja 151.000,00 kuna

Dezinsekcija i deratizacija javnih povr. 60.000,00 kuna

održavanje javne rasvjete 180.000,00 kuna

održavanje parkova i zelenih površina 90.000,00 kuna

vodna naknada 36.000,00 kuna

međuzbroj: 2.829.000,00 kuna

- dječiji vrtić i jaslice 600.000,00 kuna

- održavanje spomenika kulture 531.000,00 kuna


3.960.000,00 kuna

Članak 4.

PRIHOD šumski doprinos /renta/

Prihod od 100.000,00 kuna raspoređuje se na:

subvencija autobusnih linija 100.000,00 kuna


100.000,00 kuna

Članak 5.

Ovaj Plan raspodjele prihoda stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01-12

Ur. broj: 2107-03/06-01-10-10-6

Bribir, 11. prosinca 2006.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Općine Vinodolske

Željko Citković, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=207&mjesto=91253&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr