SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 49. Petak, 15. prosinca 2006.
OPĆINA VINODOLSKA
134

35.

Na temelju članka 21. i 29. Zakona o proračunu (»Narodne novine broj 96/03), članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službenie novine« broj 26/01, 3/02 i 09/02) Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na 10. redovitoj sjednici održanoj 11. prosinca 2006. donjelo je

PLAN NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE
za 2007. godinu

A/ Kapitalna ulaganja

1. Izrada detaljnih planova uređenja 110.000,00 kuna

2. Projekti kanalizacije 110.000,00 kuna

3. sređivanje katastra i podloga za GIS 280.000,00 kuna

4. Izgradnja dijela kanalizacije Tribalj 470.000,00 kuna

5. građevinsko zemljište 200.000,00 kuna

6. kap. Pom. Hep-el. šumskog dijela 220.000,00 kuna

7. Ulaganja na građevinskim objektima 200.000,00 kuna

8. Kanalizacija - područje općine 130.000,00 kuna

B/ USLUGE

1.Tekućeg i investicijskog održavanja
građ. Objekata 180.000,00 kuna

2. Usluge održavanja groblja 211.000,00 kuna

3. građevinski radovi na grobljima 60.000,00 kuna

4. sanacija divljih deponija 226.000,00 kuna

5. veterinarske i sanitetske uisluge 60.000,00 kuna

6. odvoz smeća 140.000,00 kuna

7. Održavanje Bio-diska 173.000,00 kuna

8. suubvencije autobusnih linija 190.000,00 kuna

9. Uređenje poljskih puteva 10.000,00 kuna

10. sanacija potpornih zidova 52.000,00 kuna

11. sanacija udarnih rupa i popravak
asfalta 700.000,00 kuna

12. zimska služba 38.000,00 kuna

13. Izdaci za korištenje Duplja 648.000,00 kuna

14. Održavanje parkova 90.000,00 kuna

a/ Drivenik 13.000,00 kuna

b/ Tribalj 19.000,00 kuna

c/ Grižane 26.000,00 kuna

d/ Bribir 32.000,00 kuna

C / ROBA

1. Električna energija

a/ održavanje i proširenje javne rasvjete 265.000,00 kuna

b/ potrošnja javne rasvjete 325.000,00 kuna

2. UKUPNO: 590.000,00 kuna

3. Potrošnja el. Energije u objektima 145.000,00 kuna

4. Voda i energija 24.000,00 kuna

5. Nabavka kompjuterske opreme 36.000,00 kuna

6. nabavka uredskog namještaja 50.000,00 kuna

7. Nabavka komunikacijske opreme 40.000,00 kuna

Ovaj Plan nabave dugotrajne imovine stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01-12

Ur. broj: 2107-03/06-01-10-10-3

Bribir, 11. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik

Željko Citković, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=207&mjesto=91253&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr