SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 47. Utorak, 5. prosinca 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
131

131.

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03), članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« 23/04, 101/04 i 39/06), članka 6. Odluke o dodjeli koncesije na pomorskom dobru u svrhu posebne upotrebe i gospodarskog korištenja postojećeg ugostiteljskog objekta buffet »Lučica« s pripadajućom terasom na dijelu pomorskog dobra Grada Crikvenice (»Službene novine« broj 22/01) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/04) Županijsko poglavarstvo je na 48. sjednici održanoj 30. studenoga 2006. godine donijelo

ODLUKU
o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na
pomorskom dobru za buffet »Lučica«, Grad Crikvenica

Članak 1.

Daje se suglasnost na prijenos koncesije na pomorskom dobru za buffet »Lučica« s dosadašnjeg Ovlaštenika koncesije obrtnika Mladena Novaka na novog Ovlaštenika koncesije obrtnika Mladena Gržetića iz Crikvenice, Dvorska 107.

Ovlaštenik koncesije Mladen Gržetić stječe pravo korištenja pomorskog dobra, postojećeg ugostiteljskog objekta »Lučica« s pripadajućom terasom iz članka 1. i 2. Odluke o dodjeli koncesije na pomorskom dobru u svrhu posebne upotrebe i gospodarskog korištenja postojećeg ugostiteljskog objekta bufet »Lučica« s pripadajućom terasom na dijelu pomorskog dobra Grada Crikvenice (»Službene novine« broj 22/01), te stječe sva prava i preuzima sve obveze, kako je određeno navedenom Odlukom, Ugovorom o koncesiji od 26. listopada 2001. godine, danom potpisa Ugovora iz članka 2. ove Odluke.

Članak 2.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, sklopiti s dosadašnjim Ovlaštenikom koncesije i novim Ovlaštenikom koncesije ugovor o prijenosu koncesije kojim će se utvrditi prijenos koncesije na novog ovlaštenika.

Ukoliko novi Ovlaštenik koncesije u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke ne potpiše predmetni ugovor o prijenosu koncesije, smatrat će se da odustaje od prijenosa koncesije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/06-03/32

Ur. broj: 2170/1-04-01-06-12

Rijeka, 30. studenoga 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=205&mjesto=00001&odluka=131
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr