SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 10. Ponedjeljak, 25. travnja 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
38

38.

Na temelju točke 1. Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2005. godini i članka 43. i 53. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo, na 110. sjednici 7. travnja 2005. godine donosi

ODLUKU
o osnivanju Županijskog stožera za koordinaciju
priprema protupožarne sezone u 2005. godini

Članak 1.

Županijski stožer za koordinaciju priprema protupožarne sezone u 2005. godini (dalje u tekstu: Županijski stožer) osniva se radi koordinacije svih sudionika i subjekata u provođenju mjera zaštite od požara na otvorenom prostoru.

Članak 2.

U Županijski stožer imenuju se:

1. Luka Denona, zamjenik župana, predsjednik;

2. dr. sc. Goran Kutnjak, pročelnik Upravnog odjela za gospodarski razvoj, zamjenik predsjednika;

3. Branka Ivandić, voditelj Službe za odnose s javnošću u Uredu župana, Županijske skupštine i Poglavarstva, član;

4. Slavko Gauš, zapovjednik Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije, član;

5. Mile Vuković, djelatnik u Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Rijeka, član;

6. Matija Pleše, stručni suradnik za zaštitu šuma, »Hrvatske šume« d.o.o., Uprava šuma Podružnica Delnice, član.

Članak 3.

Županijski stožer za svoj rad odgovoran je Županijskom poglavarstvu Primorsko-goranske županije.

Članak 4.

Županijski stožer donosi Plan rada, te predlaže financijski plan za provođenje zadaća u zaštiti od požara utvrđenih Planom operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2005. godini.

Članak 5.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Županijskog stožera obavlja Ured župana, Županijske skupštine i Poglavarstva.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/05-03/10

Ur.broj: 2170/01-11-01/5-05-05

Rijeka, 7. travnja 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijsko poglavarstvo

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=189&mjesto=00001&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr