SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 20. Utorak, 23. svibnja 2006.
OPĆINA VINODOLSKA
4

27.

Na temelju odredbi članaka 23. i 24. Odluke o provedbi izbora u Mjesnim odborima (»Službene novine« PGŽ-e broj 9/02) članka 32. st. 2. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 44/08 - pročišćeni tekst) članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 26/01, 3/02 i 9/02) Općinsko vijeće, na svojoj 7. redovitoj sjednici održanoj 27. travnja 2006. godine donijelo je

RJEŠENJE
o imenovanju Izbornog povjerenstva za provedbu
izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora
na području Općine Vinodolske

I.

U stalni sastav Općinskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za Vijeća Mjesnih odbora: Bribir, Grižane-Belgrad, Tribalj i Drivenik imenuju se:

1. Ante Matković, dipl. iur.

- za predsjednika

2. Aleksandra Sabol, dipl. iur.

- za člana

3. Silvio Ratković, dipl. iur.

- za člana

4. Dijana Knez, dipl. iur.

- za zamjenika predsjednika

5. Zvjezdana Perhat, dipl. iur.

- za zamjenika člana

6. Mirjana Domijan dipl. iur.

- za zamjenika člana

II.

Općinsko izborno povjerenstvo iz točke 1. ima zadaće:

- brine za zakonitu pripremu i provedbu izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora,

- imenuje članove biračkih odbora za provedbu izbora za Vijeća Mjesnih odbora,

- određuje biračka mjesta,

- nadzire rad biračkih odbora,

- obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora,

- na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje zbirne kandidacijske liste,

- nadzire pravovaljanost izborne promidžbe,

- rješava o prigovorima na postupak kandidiranja i izbora u skladu sa Zakonom, Statutom i Odlukama Općinskog vijeća,

- prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima,

- objavljuje rezultate izbora,

- obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i Odlukama Općinskog vijeća.

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01-7

Ur. broj: 2107-03/06-7-14-2

Bribir, 27. travnja 2006.

Predsjednik

Općinskog Vijeća

Općine Vinodolske

Željko Citković, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=175&mjesto=91253&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr