SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 20. Utorak, 23. svibnja 2006.
GRAD NOVI VINODOLSKI
4

22.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 73/00 i 114/01), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 28. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) i članka 19. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 18/03, 23/ 05 i 7/06) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog, na 9. sjednici održanoj dana 16. svibnja 2006, godine donosi sljedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da:

- k.č. br. 3612/7, dio gradilišta površine 13 čhv upisana u z.k. ul. 2295 k.o. vlasnika Katušić Damira iz Pleternice, Josipa Bana Jelačića 103, upisana u Posjedovni list 562 neplodne površine 46,00 m2 kao Javno dobro putevi i vode, sukladno Uvjerenju o izvodu iz prostornog plana Općine Crikvenica Klasa: 350-05/02-01/00144, Ur. br.. 2170-04-01-02-02 / MI / od 27. 03. 2002. godine ne predstavlja javno dobro u općoj uporabi već dio građevinske parcele za gradnju obiteljske kuće.

Članak 2.

Nekretnina iz članka 1. ove Odluke temeljem iste se isključuje iz opće uporabe kao javno dobro u općoj uporabi, otpisuje iz Posjedovnog lista 562 Javnog dobra puteva i voda i pripisuje u posjedovni list 1121 posjednika Katušić Damira, Josipa Bana Jelačića 103, Pleternica.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 944-01/06-10/42

Ur. broj: 2107/02-01-06-3

Novi Vinodolski, 17. svibnja 2006.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik

Milorad Komadina, dipl. iur., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=175&mjesto=51250&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr