SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 19. Petak, 12. svibnja 2006.
OPĆINA VINODOLSKA
58

15.

Na temelju članka 28. točka (2) Zakona o komunalnom gospodarstvu (pročišćeni tekst) (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04), članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 26/01, 3/02 i 9/02), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 6. redovitoj sjednici održanoj 15. ožujka 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o uporabi dijela sredstava komunalne naknade za
održavanje objekata školskog, zdravstvenog i
socijalnog sadržaja i vatrogastva u 2006. godini

Članak 1.

Sredstva prikupljena komunalnom naknadom u 2006. godini u dijelu prikupljenih sredstava od 1.446.000,00 kuna (slovima: milijunčetiristočetrdesetšesttisuća kuna), upotrijebit će se za održavanje objekata školskog sadržaja i za vatrogastvo

Članak 2.

Raspored sredstava iz točke 1. ove Odluke utvrđuje se kako slijedi:

1. ZA ŠKOLSTVO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 995.000,00 kn

(Dječji vrtić)

2. ZA VATROGATSTVO . . . . . . . . . . . . . 451.000,00 kn


UKUPNO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.446.000,00 kn

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01-5

Ur. broj: 2107-03/06-01-6-13-1

Bribir, 27. ožujka 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik
Željko Citković, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=174&mjesto=91253&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr