SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 38. Subota, 24. prosinca 2005.
OPĆINA KOSTRENA
49

53.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« broj 22/01, 05/02 i 20/02), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 15. prosinca 2005., donosi

ODLUKU
o izmjeni Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2005. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom mijenja se Program održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu (»Službene novine« broj 41/04) i to na način da se u članku 1. Programa iza riječi: »kako slijedi« postojeći tekst zamjenjuje novim koji glasi:

1.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA 1.926.000,00

a. Redovno održavanje 860.000,00

1.Sukladno Ugovoru o održavanju, a
temeljem plana za 2005. godinu 860.000,00

b. Pojačano održavanje 1.066.000,00

1.Cesta Rožići (radovi iskopa, izrade
tamponskog sloja, rubnjaka i dijela asfalta) 370.000,00

2.Cesta Stogirac (radovi iskopa proširenja,
izrade rubnjaka i asfaltnog sloja) 0,00

3.Cesta Vrh Martinšćica - Sv. Barbara
(proširenje cesta, izrada nogostupa
i rubnjaka) 400.000,00

4.Cesta Plešići (probijanje trase, izrada
planuma i tamponskog sloja) 213.000,00

5.Autobusne stanice (uređenje čekaonice) 83.000,00

2.ODRŽAVANJE PLAŽA 208.000,00

1. Sezonsko čišćenje plaža 180.000,00

2. Manje intervencije na području plaža 28.000,00

3.ODRŽAVANJE JAVNIH I ZELENIH
POVRŠINA 1.398.000,00

a. Redovno održavanje 1.245.000,00

1.Provedba mjera dezinsekcije, deratizacije
i dezinfekcije 150.000,00

2. Usluge higijeničara i veterinara 58.000,00

3. Hortikulturno uređenje zelenih površina 447.000,00

4. Uređenje i čišćenje zelenih površina 590.000,00

b. Pojačano održavanje 230.000,00

1. Uređenje Trga ispred Crkve Sv. Lucija 130.000,00

2. Dječje igralište Sv. Lucija 100.000,00

4.ODRŽAVANJE ČISTOĆE
I JAVNIH POVRŠINA 548.000,00

1. Čišćenje javno-prometnih površina 548.000,00

5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 795.000,00

1.Utrošak električne energije 405.000,00

2.Održavanje objekata i uređaja
javne rasvjete 390.000,00

6. ODVODNJA OBORINSKIH VODA 100.000,00

1.Održavanje upojnih građevina i odvodnja
atmosferskih voda 100.000,00

7.ODRŽAVANJE POMORSKOG
DOBRA 683.000,00

1.Sanacija lukobrana »Stara voda« 250.000,00

2.Popravak i sanacija ograde šetnice 303.000,00

3.Održavanje i popravak tuševa 30.000,00

4.Sanacija stijenskog pokosa uvale
Podumboka 100.000,00


UKUPNO: 5.658.000,00 kn

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-05-41

Kostrena, 15. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik

Marijan Blokar, oec., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=152&mjesto=51221&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr