SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 26. Petak, 30. rujna 2005.
OPĆINA KOSTRENA
3B2 HTML

39.

Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 7/ 02) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01, 5/02 i 20/02), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 29. rujna 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje
komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta

Članak 1.

Komunalni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kostrena i to: radovi na redovnom i izvanrednom održavanju cesta, osim: čišćenja, radova na košnji trave, obnove i izrade oznaka na kolniku, održavanja oznaka referentnog sustava označavanja cesta, zamjene, ugrađivanja nove i poboljšanja vertikalne prometne signalizacije i opreme ceste i radova na uređenju zelenila u svrhu biološke zaštite ceste, povjeravaju se društvu MI - GRAD d.o.o. Kostrena, Žuknica 7a, Kostrena.

Članak 2.

Općinsko poglavarstvo sklopit će s društvom iz članka 1. Odluke ugovor o obavljanju komunalnih poslova.

Ugovor iz stavka 1. ovog članka sklapa se na rok od 4 (četiri) godine računajući od dana sklapanja istog.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/7

Ur. broj: 2170-07-01-05-26

Kostrena, 29. rujna 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Marijan Blokar, oec., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=140&mjesto=51221&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr