SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 26. Petak, 30. rujna 2005.
OPĆINA KOSTRENA
3B2 HTML

38.

Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 7/ 02) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01, 5/02 i 20/02), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 29. rujna 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje
komunalnih poslova održavanja javne rasvjete

Članak 1.

Komunalni poslovi održavanja javne rasvjete na području Općine Kostrena, povjeravaju se Obrtu »ENIGMA E.I.« vl. Emil Perić, Kostrena, Obala Žurkovo 5.

Članak 2.

Općinsko poglavarstvo sklopit će s osobom iz članka 1. ugovor o obavljanju komunalnih poslova.

Ugovor iz stavka 1. ovog članka sklapa se na rok od 4 (četiri) godine računajući od dana sklapanja istog.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/7

Ur. broj: 2170-07-01-05-28

Kostrena, 29. rujna 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Marijan Blokar, oec., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=140&mjesto=51221&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr