SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 26. Petak, 30. rujna 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
134

134.

Na temelju članka 28. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na sjednici od 8. rujna 2005. godine donijela sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Županijska skupština podržava zaključke Županijskog poglavarstva s 3. sjednice održane 28. srpnja 2005. godine.

(Zaključci Županijskog poglavarstva sastavni su dio ovog Zaključka)

2. Županijska skupština ocjenjuje potrebnim da Vlada Republike Hrvatske nakon povlačenja suglasnosti za sklapanje Nagodbe sa SN holdingom i Dom holdingom, predmet koje su dionice Liburnia Riviera Hoteli d.d. Opatija, poduzme sve pravne radnje u cilju povrata vlasništva dionica u državni portfelj - Hrvatskom fondu za privatizaciju.

3. Županijska skupština ocjenjuje da se privatizacija Liburnia Riviera Hoteli d.d. Opatija, Imperial d.d. Rab i Jadran d.d. Crikvenica provodi bez učešća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem području hotelska društva obavljaju djelatnost i traži od Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog fonda za privatizaciju da u proces pri

vatizacije uključe lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu i zaposlenike.

4. Predlaže se da Grad Opatija zajedno s općinama Lovran, Mošćenička Draga i Matulji te Grad Crikvenica i Grad Rab osnuju posebne stručne radne grupe koje će za pojedino hotelsko društvo usuglasiti model privatizacije i u roku od 30 dana proslijediti Povjerenstvu za praćenje provedbe privatizacije hotelskih društava u većinskom državnom vlasništvu na području Primorsko-goranske županije.

5. Županijska skupština daje podršku modelu privatizacije hotelskog društva Imperial d.d. Rab i poziva Hrvatski fond za privatizaciju i Vladu Republike Hrvatske da davanjem suglasnosti na isti pokrene proces privatizacije hotelskog društva te očekuje od uprava društava Liburnia Riviera Hoteli d.d. Opatija i Jadran d.d. Crikvenica da predlože svoj model privatizacije usklađen s interesima jedinica lokalne i regionalne samouprave.

6. Županijska skupština očekuje da se predstavnici Vlade Republike Hrvatske Hrvatskog fonda za privatizaciju sastanu s predstavnicima lokalne i područne (regionalne) samouprave s područja Primorsko-goranske županije po pitanju privatizacije hotelskih i drugih društava u većinskom državnom vlasništvu.

7. Traži se od saborskih zastupnika otvaranje rasprave u Hrvatskom saboru o kuponskoj privatizaciji s posebnim osvrtom na Liburnia Riviera Hoteli d.d. Opatija i u sklopu saborske rasprave da zatraže izvješće Nadzornog odbora Hrvatskog fonda za privatizaciju.

8. Podržavaju se aktivnosti Grada Opatije i općina Matulji, Lovran i Mošćenička Draga te Grada Raba i Crikvenice u svezi privatizacije i upravljanja hotelskim društvima Imperial d.d. Rab, Jadran d.d. Crikvenica i Liburnia Riviera Hoteli d.d. Opatija.

9. Traži se od Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog fonda za privatizaciju odvojeno razmatranje problema privatizacije hotela, vlasništva nad zemljištem i korištenja pomorskog dobra te da to bude osnova za reviziju cijelog postupka privatizacije.

10. Platforma i svi ostali prijedlozi iz rasprave na tematskoj sjednici Županijske skupštine upućuju se Povjerenstvu za praćenje provedbe privatizacije hotelskih društava u većinskom državnom vlasništvu na području Primorsko-goranske županije na razmatranje i usvajanje kao okvir djelovanja Povjerenstva s posebnim naglaskom na mogućnost osnivanja Kvarner fonda kao zatvorenog tipa fonda i Agencije za restrukturiranje pri Vladi Republike Hrvatske.

11. Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/05-02/75

Ur. broj: 2170-01-11-01-05-2

Rijeka, 8. rujna 2005.

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=140&mjesto=00001&odluka=134
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr