SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 18. Ponedjeljak, 4. srpnja 2005.
OPĆINA KOSTRENA
3B2 HTML

22.

Na temelju članka 90. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01, 5/02 i 20/02) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 30. lipnja 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o profesionalnom obavljanju dužnosti načelnika
i zamjenika načelnika

Članak 1.

Načelnik Općine Kostrena i zamjenik načelnika Općine Kostrena svoju dužnost obavljaju profesionalno.

Članak 2.

Za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti iz članka 1. ove Odluke, izabrane osobe imaju prava na plaću, odnosno naknadu plaće, kao i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava se u staž osiguranja.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o profesionalnom obavljanju dužnosti općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika (»Službene novine« PGŽ broj 14/01).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/7

Ur. broj: 2170-07-01-05-8

Kostrena, 30. lipnja 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Marijan Blokar, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=131&mjesto=51221&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr