SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 44. Ponedjeljak, 27. prosinca 2004.
OPĆINA MATULJI
28

27.

Na temelju članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/1) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici odžanoj dana 9. prosinca 2004. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o kretanju prihoda i izdataka Proračuna Općine Matulji
od 2005. do 2007. godine

Prema Zakonu o proračunu objavljenom u »Narodnim novinama« broj 96/03 i ostalim pozitivnim zakonima napravljen je plan kretanja prihoda i izdataka Općine Matulji za razdoblje od 2005. do 2007. godine.

Temelj za izradu Proračuna bile su Smjernice Ministarstva financija i to:

Osnovni elementi makroekonomske politike razvoja 2005. - 2007. g.


O P I S 2005. 2006. 2007.


BDP po stanovniku u EUR 6.547 6.975 7.370

%realni rasta BDP 4,3 4,5 4,6

0rosjek rasta inflacije 2,7 2,3 2,2

% rasta indus. proizvodnje 3,8 3,5 3,5

Tečaj EUR/HRK, prosjek 7,5 7,53 7,61

Porez na dohodak 7,5 6,9 6,8

Porez na dobit 10,0 7,0 7,0


Procijenjeni prihodi Općine sadrže: prihode od poreza koji uključuju i prihode koje Općina dobiva s osnove primjene Zakona o brdsko-planinskim područjima (pozitivno djeluju na prihode u I. polovici 2005.), neporezne prihode, kapitalne prihode, primitke od zaduženja koja uključuju osim primitaka po zaduženju u poslovnim bankama ili kod izvršioca poslova (odgoda plaćanja) i primitke s osnova povrata oročenih sredstava Općine u poslovnim bankama, te prenesena sredstva iz prethodne godine.

Planirani porezni prihodi imaju pozitivan trend kretanja u planskom razdoblju, s temelja povećanja broja zaposlenih na području općine Matulji i aktiviranja radnih zona, što će imati pozitivan utjecaj i na trend kretanja neporeznih prihoda.

Temeljem Zakona o brdsko-planinskom području općina Matulji ima pravo na prihode s osnova poreza na dobit i dohodak do 30.06.2005. g. Kod povrata poreza s osnova poreznih olakšica po godišnjim prijavama građana za 2005. godinu, planirano je da će tu obvezu preuzeti Ministarstvo financija, kao i u 2004. g.

Za realizaciju plana kapitalnih ulaganja Općina se planira zadužiti u 2005. g. za 10 mil. kn i u 2006. g. za 3 mil. kn kod financijskih institucija.

Planirani izdaci za korisnike općinskog Proračuna planiraju se razmjerno planiranim prihodima. Prema smjernicama Ministarstva porezni prihodi pokrivaju planske potrebe korisnika proračuna sa uključenim Odjelom za upravu i samoupravu.

Izdaci Odjela za komunalni sustav financiraju se iz: dijela poreznih prihoda (brdsko-planinski), neporeznih prihoda, kapitalnih prihoda i primitaka od zaduženja.

Općina Matulji u razdoblju od 2005. do 2007. g. planira veći dio sredstava uložiti u sljedeće investicije:

. Za vodoopskrbu - ukupno 20,9 mil. kuna

. Za kanalizaciju - -ukupno 3,7 mil. kuna

. Za raskrsnice i ceste - ukupno 5,1 mil. kuna

. Za ostalu infrastrukturu - ukupno 4,9 mil. kuna

. Za sportski centar - ukupno 2,4 mil. kuna

U planskom razdoblju Općina za podmirenje obveza po kreditu planira izdvojiti: u 2005. g. 2,7 mil. kn za podmirenje obveza po kreditu za vodu, u 2006. g. 2,7 mil. kn, a u 2007. godini u izosu od 2,7 mil. kn.

Za planirane investicije po godinama se izdvaja, kako slijedi:

. u 2005. godini - 21,0 mil. kuna (proračunska i kreditna sredstva)

. u 2006. godini - 9,0 mil. kuna (proračunska i kreditna sredstva)

. u 2007. godini - 7,0 mil. kuna (proračunska sredstva)

Analitika primitaka i izdadata za razdoblje 2005.-2007. g. prikazana je u tablici 1. i 2 i 3 privitka.

Klasa: 400-08/04-01/9

Ur. broj: 2156-04-04-42

Matulji, 9. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednk
Općinskog vijeća
Klaudio Jelenić, v. r.

Tabela br. 2.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=114&mjesto=51211&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr