SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 37. Utorak, 27. studenog 2018.
OPĆINA BAŠKA

80.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15, 27/17, 4/18) Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici od 26. studenoga 2018. godine donijelo je

PRORAČUN OPĆINE BAŠKA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2020. I 2021. GODINU

Članak 1.

U sažetku Općeg dijela proračuna u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja prikazani su ukupni prihodi i primici, te rashodi i izdaci, na razini razreda ekonomske klasifikacije, kao i raspoloživa sredstva prethodnih godina, kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

U Općem dijelu Proračuna u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja prihodi i primici, rashodi i izdaci, te raspoloživa sredstva prethodnih godina, utvrđeni su na razini podskupine za 2019. godinu, te na razini skupine ekonomske klasifikacije za 2020. i 2021. godinu, kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

U posebnom dijelu Proračuna rashodi i izdaci raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, po programima, projektima i aktivnostima kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 4.

Plan razvojnih programa Općine Baška za razdoblje od 2019. do 2020. godine temeljen je na Programu ukupnog razvoja Općine Baška 2015.-2020.godine (Službene novine broj 34/15). U Planu razvojnih programa Općine Baška za razdoblje od 2019. do 2021. sadržani su ciljevi i prioriteti razvoja Općine Baška koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 5.

Proračun Općine Baška za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu stupa na snagu 8 dana od dana objave u (»Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjivati će se od 1. siječnja 2019. godine.

Klasa:021-05/18-01/7
Urbroj:2142-03-02/1-18-28
BAŠKA, 26. studenoga 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica Tanja Grlj, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1082&mjesto=10007&odluka=80
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr