SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 37. Ponedjeljak, 29. studenog 2004.
GRAD NOVI VINODOLSKI
44

42.

Na temelju članka 11. stavka 7. Zakona o sprečavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti (»Narodne novine« broj 163/03 i 94/04) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 18/03), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 28. sjednici održanoj dana 16. studenoga 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o popisu trgovačkih društava od posebnog interesa za Grad Novi Vinodolski

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju trgovačka društva u kojima Grad Novi Vinodolski ima udjela, odnosno kojeg je vlasnik, a koja su od posebnog interesa za Grad Novi Vinodolski.

Članak 2.

Trgovačka društva od posebnog interesa za Grad Novi Vinodolski su:

GKTD Ivanj d.o.o., Trg Ivana Mažuranića 1, Novi Vinodolski,

KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o., Stjepana Mažuranića 1, Novi Vinodolski,

Marina Novi d.o.o., Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski.

Članak 3.

U trgovačkim društvima iz članka 2. ove Odluke, dužnosnik Grada Novi Vinodolski može obnašati funkciju člana nadzornog odbora, ali bez prava na naknadu te ima pravo na naknadu putnih i drugih troškova.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 024-01/04-01/52

Ur. broj: 2107/02-01-04-2

Novi Vinodolski, 17. studenoga 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINDOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Josip Čulinović, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=107&mjesto=51250&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr