SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 26. Ponedjeljak, 20. kolovoza 2018.
OPĆINA BAŠKA

45.

Temeljem članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07, 94/13) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 13. kolovoza 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o sufinanciranju programa predškolskog odgoja
i obrazovanja u Općini Baška

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način kojim Općina Baška (u daljnjem tekstu: Općina) sufinancira program predškolskog odgoja:

-jaslični i vrtićni program Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan«, područnog vrtića Baška;

-jaslični i vrtićni program Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan«, ostalih područnih vrtića na području otoka Krka.

Općina će sufinancirati program predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama iz alineje 2. prethodnog stavka, ukoliko su popunjeni smještajni kapaciteti Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan«, područnog vrtića Baška.

Članak 2.

Općina Baška u cijelosti će financirati troškove boravka koje plaćaju roditelji za boravak upisane djece - korisnika usluga u ustanovama iz članka 1. ove Odluke, uz sljedeće uvjete:

-da dijete - korisnik usluge i najmanje jedan roditelj na području Općine Baška imaju prebivalište ili uobičajeno boravište evidentirano u poreznoj kartici, i to na dan upisa djeteta u vrtić i za cijelo vrijeme njegova pohađanja,

-da roditelji djeteta - korisnika usluge nemaju nepodmirenih dugovanja prema Općini Baška.

Članak 3.

Roditelj djeteta - korisnika usluge plaća punu, ekonomsku cijenu boravka djeteta - korisnika usluge:

-u slučaju neispunjavanja uvjeta iz članka 2. ove Odluke,

-ako dijete - korisnik usluge, kome Općina Baška financira troškove boravka u cijelosti, neopravdano izostane 10 ili više dana kumulativno, u neprekidnom tromjesečnom razdoblju, i to od prvog mjeseca koji slijedi mjesecu u kome se utvrdila navedena činjenica neopravdanog izostajanja.

Članak 4.

Okolnosti opisane člancima 2. i 3. ove Odluke utvrđuju se na temelju odgovarajuće dokumentacije koju Dječji vrtić dostavlja Općini Baška.

Članak 5.

Sredstva iz članka 2. ove Odluke uplaćuju se Dječjem vrtiću »Katarina Frankopan«, temeljem računa, koji će isti ispostavljati Općini Baška.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini sudjelovanja roditelja u cijeni programa u dječjem vrtiću »Katarina Frankopan« u Baški (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 17/14).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije», a primjenjuje se od 1. rujna 2018. godine.

KLASA: 021-05/18-01/5

URBROJ: 2142-03-01/1-18-14

Baška, 13. kolovoza 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica
Tanja Grlj, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1068&mjesto=10007&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr