SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 19. Petak, 15. lipnja 2018.
GRAD NOVI VINODOLSKI

31.

Na temelju članka 6.Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (N.N.RH 36/04, 63/08, 133/13 , 63/14) i članka 21.Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije 12/ 13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 13.sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 11.06.2018. godine donijelo je slijedeće

R J E Š E NJ E
o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za davanje
koncesijskog odobrenja Grada Novi Vinodolski

I.

Mirjana Kovačić razrješuje se dužnosti člana Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja Grada Novi Vinodolski kao predstavnica Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze.

II.

U Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja Grada Novi Vinodolski imenuje se Zlatan Marunić, voditelj Odsjeka za pomorsko dobro i koncesije kao predstavnik Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze.

III.

Ovo rješenje stupa na snagu danom odnošenja i objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:023-01/18-10/1

URBROJ:2107/02-01-18-2

Novi Vinodolski,11.06.2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća
Neven Pavelić,

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1061&mjesto=51250&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr