SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 4. Petak, 16. veljače 2018.
GRAD NOVI VINODOLSKI

11.

Na temelju članka 21.Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 9.sjednici održanoj dana 15.02.2018.godine donijelo je

O D L U K U
o stavljanju izvan snage Odluke o izradi
III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana
uređenja MARINA

Članak 1.

Stavlja se izvan snage Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja MARINA (Službene novine Primorsko-goranske županije br.07/17).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 350-02/18-20/3

URBROJ: 2107/02-01-18-2

Novi Vinodolski, 15.02.2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA
NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1046&mjesto=51250&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr