SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 4. Petak, 16. veljače 2018.
GRAD NOVI VINODOLSKI

10.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH broj 28/10), članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ broj 12/13 i 14/18) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na prijedlog gradonačelnika, na 9. sjednici održanoj dana 15. veljače 2018. godine, donijelo je

O D L U K U
o koeficijentima za obračun plaća službenika i
namještenika u upravnim tijelima Grada
Novog Vinodolskog

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Novog Vinodolskog.

Članak 2.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Koeficijenti za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Novog Vinodolskog iznose:

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Osnovicu za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Novog Vinodolskog utvrđuje se odlukom gradonačelnika.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj 40/10 i 8/15).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 120-01/17-01/5

Ur.broj:2107/2-01-18-2

Novi Vinodolski, dana 15. veljače 2018. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA
NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1046&mjesto=51250&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr