SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 38. Četvrtak, 21. prosinca 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

86.

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, temeljem čl. 48. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,36/09, 150/ 11, 144/12, 19/13 i 137/15), čl. 32. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine PGŽ« br. 26/09, 32/09, 10/13 i 24/17- pročišćeni tekst,) i čl.165.t.2. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17), na svojoj sjednici dana 15. prosinca 2017. godine, donosi sljedeću

O D L U K U
o davanju suglasnosti za izgradnju komunalne
infrastrukture

1.Grad Mali Lošinj i Jadranka hoteli d.o.o. imaju zajednički interes da se izvede završno parterno uređenje sa izgradnjom javne rasvjete na potpuno neuređenoj šetnici na Čikatu, koja je komunikacija je između hotela i dijelom prilazni put ugostiteljskom objektu Lanterna u vlasništvu Jadranka hoteli d.o.o.

Stanje postojeće šetnice je nedovršeno nakon izvedenih radova na komunalnoj infrastrukturi, vodovodu i odvodnji otpadnih voda, koji su se izvodili u nekoliko faza.

2.Ovom se Odlukom trgovačkom društvu Jadranka hoteli d.o.o. daje suglasnost na završno parterno uređenje postojeće šetnice i izgradnju javne rasvjete na k.č. 13337/4 i k.č. 13337/5 sve k.o. Mali Lošinj.

3.Grad Mali Lošinj i Jadranka hoteli d.o.o. Dražica 1, Mali Lošinj sklopit će Ugovor o uređenju međusobnih prava i obveza na izgradnji komunalne infrastrukture, odnosno završnom parternom uređenju postojeće šetnice na području Čikata i izgradnjom javne rasvjete, te će Jadranka hoteli d.o.o. predati izgrađenu infrastrukturu u vlasništvo Gradu Malom Lošinju. Ugovor o uređenju međusobnih prava i obveza na izgradnji komunalne infrastrukture sastavni je dio ove Odluke.

4.Prihvaća se planirana vrijednost investicije u iznosu od 10.300.000,kn, PDV uključen od čega 125.000,00 kn za glavni projekt javne rasvjete u 2017.g., 375.000,00 kn za glavni projekt završnog parternog uređenja šetnice u 2018.g. , 2.000.000,00 kn za izgradnju javne rasvjete i 7.750.000,00 kn ( sve u 2018.g.) za izgradnju partera postojeće šetnice uključujući nadzor i svu ostalu dokumentaciju za preuzimanje po dovršetku radova. Konačna vrijednost izvedenih radova će se utvrditi nakon završetka izgradnje.

5.Jadranka hoteli d.o.o. su u obvezi Gradu Malom Lošinju predati izgrađenu komunalnu infrastrukturu sa svom potrebnom dokumentacijom bez naknade kao donaciju, koja neće prouzročiti veće troškove za Grad Mali Lošinj.

6.Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Malog Lošinja da sklopi Ugovor o uređenju međusobnih prava i obveza na izgradnji komunalne infrastrukture iz t.2. ove Odluke.

7.Ova se Odluka objavljuje u Službenimnovinama PGŽ.

 

KLASA: 934-01/17-01/10

URBROJ: 2213/01-01-17-8

Mali Lošinj, 15. prosinca 2017.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:
Elvis Živković, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1040&mjesto=10005&odluka=86
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr