SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 27. Petak, 29. rujna 2017.
OPĆINA MATULJI

39.

Na temelju članka 27. stavak 4. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne Novine br. 73/97 i 174/04) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst i 39/15) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 29. rujna 2017. godine donosi:

ODLUKU
o osnivanju Općinskog povjerenstva za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda na
području Općine Matulji

Članak 1.

Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda osniva se radi organiziranja procjene štete od elementarnih nepogoda na području Općine Matulji.

Članak 2.

Za članove Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda imenuju se:

1. Tedi Babić predsjednik povjerenstva

2. Hari Jurdana zamjenik predsjednika

3. Arsen Sušanj član

4. Eduard Bačić član

5. Marijan Bileta član

6. Vojmir Ivaničić član

Članovi Općinskog povjerenstva iz stavka 1. ovog članka sukladno članku 27., stavku 6. Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda imenuju se na vrijeme od četiri (4) godine.

Članak 3.

Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda obavlja sljedeće poslove;

1.Utvrđuje štetu na području općine te organizira i usklađuje njezinu procjenu.

2.Surađuje sa županijskim povjerenstvom.

3.Potvrđuje štetu, za čije otklanjanje, odnosno ublažavanje odobravaju sredstva iz Proračuna općine.

4.Državnom povjerenstvu predlaže odobrenje žurne pomoći prema žurnom postupku , na temelju izvješća i mišljenja županijskog povjerenstva.

5.Daje podatke za proglašenje elementarne nepogode.

6.Županijskom povjerenstvu prijavljuje štetu prema redovitu postupku

7.Za općinskog načelnika i županijsko povjerenstvo izrađuje izvješća o štetama i utrošku sredstava pomoći

Članak 4.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Povjerenstva iz članka 1. ove Odluke obavljat će Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog (8.) dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

KLASA: 021-05/17-01/0009

URBROJ: 2156/04-01-3-02-17-0013

Matulji, 29.rujna 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Darjan Buković, bacc.oec.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1028&mjesto=51211&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr