SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 24. Četvrtak, 7. rujna 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

40.

Gradonačelnica Grada Malog Lošinja na temelju članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine PGŽ broj 26/09, 32/09, 10/13), dana 30. kolovoza 2017.godine, donosi

O D L U K U
o izmjeni Odluke o osnivanju savjetodavnih
tijela gradonačelnika

Članak 1.

U Odluci o osnivanju savjetodavnih tijela gradonačelnika (Službene novine PGŽ broj 41/09, 29/13) u članku 2. točka 7. briše se.

Članak 2.

Članak 9. briše se.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 013-03/17-01/10

URBROJ: 2213/01-01-17-1

Mali Lošinj, 30. kolovoza 2017.

GRAD MALI LOŠINJ

GRADONAČELNICA
Ana Kučić, mag.oec., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1025&mjesto=10005&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr