SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 17. Petak, 7. srpnja 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

30.

Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst i 137/15), članka 32. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine« br. 26/09, 32/09 i 10/13) i članka 15. stavak 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« br. 31/09 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Mali Lošinj, na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 28. lipnja 2017. godine, donijelo je

RJEŠENJE
o izboru Odbora za statutarno pravna pitanja

I.

U Odbor za statutarno pravna pitanja izabrani su:

1. Luigi Satalić za predsjednika

2. Andrino Maglievaz za člana

3. Damir Mlacović za člana

4. Boris Badurina za člana

5. Siniša Dakić Barichievich za člana.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 023-01/17-01/01

URBROJ: 2213/01-01-17-25

Mali Lošinj, 28. lipnja 2017.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:
Elvis Živković, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1018&mjesto=10005&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr