SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 17. Petak, 7. srpnja 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

28.

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst i 137/15)), članka 33. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine« br. 26/09, 32/09 i 10/13) i članka 10. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« br. 31/09 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Mali Lošinj, na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 28. lipnja 2017. godine, donijelo je

RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća

I.

MARIJANA DRAGOSLAVIĆ
izabran je za potpredsjednicu Gradskog vijeća
Grada Mali Lošinj.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 023-01/17-01/01

URBROJ: 2213/01-01-17-23

Mali Lošinj, 28. lipnja 2017.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:
Elvis Živković, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1018&mjesto=10005&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr