SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 11. Srijeda, 12. travnja 2017.
GRAD CRES

18.

Na osnovu stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, 36/95, 70/97, 128/99, 57/ 00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 153/ 09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/ 15) i čl. 33. točka 13. i 14. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 94/13) Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 7. travnja 2017. godine donijelo je

I. Izmjene i dopune
PROGRAMA GRADNJE
objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2017. godine

Članak 1.

Članak 2. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2017. godinu, (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 35/16), mijenja se i glasi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama« Primorsko-goranske Županije.

Klasa: 363-02/16-1/8

Urbr: 2213/02-01-17-5

Cres, 7. travnja 2017.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1011&mjesto=10002&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr