SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 9. Ponedjeljak, 3. travnja 2017.
OPĆINA JELENJE

6.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 -pročišćeni tekst) i članka 18. Statuta Općine JelenjeSlužbene novine Primorsko- goranske županije« broj 33/09, 13/13 i 6/16), Općinsko vijeće Općine Jelenje na 22. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2017. godine donosi

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih
stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Jelenje za razdoblje od 01. siječnja
do 31. ožujka 2017. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Jelenje (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2017. godinu koja se osiguravaju u Proračunu Općine Jelenje za 2017. godinu.

Članak 2.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo na uvećanu naknadu u visini od 10%.

Za razdoblje iz članka 1. ove Odluke za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava od 1.000,00 kune.

Za razdoblje iz članka 1. ove Odluke za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se iznos sredstava od 1.100,00 kuna.

Raspored sredstava za svakog izabranog člana Općinskog vijeća nakon provedenih lokalnih izbora u svibnju 2017. godine utvrđenih u stavku 3. ovog članka utvrdit će se izmjenama i dopunama ove Odluke.

Članak 3.

Političkim strankama i nezavisnim članovima zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva na način utvrđen u članku 2. ove Odluke, u iznosima kako slijedi:

-Akcija mladih - AM . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,00 kn

-Autonomna regionalna stranka - ARS . . 1.000,00 kn

-Hrvatska demokratska zajednica - HDZ 2.000,00 kn

-Hrvatska seljačka stranka - HSS . . . . . . . 1.000,00 kn

-Nezavisna lista - Sanda Dvorničić . . . . . . . 6.400,00 kn

-Primorsko goranska stranka - PGS . . . . 3.000,00 kn

-Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,00 kn

Članak 4.

Ukoliko pojedinom članu Općinskog vijeća nakon konstituiranja Općinskog vijeća prestane članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno članku 3. ove Odluke ostaju političkoj stranci kojoj je član Općinskog vijeća pripadao u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno članku 3. ove Odluke pripadaju političkoj stranci koja je pravni slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

Ukoliko nezavisni član Općinskog vijeća izabran s nezavisne liste, nakon konstituiranja Općinskog vijeća, postane član političke stranke koja participira u Općinskom vijeću, sredstva za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Jelenje, ostaju tom nezavisnom članu, te se na njega i nadalje primjenjuju zakonske odredbe koje se odnose na nezavisne članove izabrane s nezavisne liste.

Članak 5.

Obračun i isplatu sredstava iz članka 3. ove Odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Jelenje Odsjek za financije.

Sredstva za redovito godišnje financiranje iz članka 3. Odluke doznačuju se na žiro račun političke stranke odnosno na poseban račun nezavisnog člana Općinskog vijeća.

Članak 6.

Ova Odluka objavljuje se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 01. siječnja do 31. ožujka 2017. godine.

KLASA: 021-0 7/17-01/22

URBROJ: 2170/04-04-17-13

U Dražicama, 29. ožujka 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Nikica Maravić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1009&mjesto=51218&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr