SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 8. Subota, 25. ožujka 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

7.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129700, 59/01, 26/03-proč. tekst, 82/04, 110/04, 178/ 04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 153/13 i 147/ 14 i 36/15) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« br. 26/09, 32/09,10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 21. ožujka 2017. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2016. Godinu

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture ( u daljnjem tekstu:Program) objavljen u Službenim .novinama PGŽ br. 37/15,16/16/,34/16 planiran je i realiziran kako je niže navedeno.

1. CESTE I PARKIRALIŠTA

Članak 2.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 7.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa realizirana su u iznosu od 13.588.028,91kn od čega komunalni doprinos iznosi 7.225.848,12 kn, kapitalne pomoći 1.812.769,53 kn, prihodi od prodaje nefin. imovine 226.901,01kn, višak 4.217.703,00 kn i opći prihodi 104.807,25 kn .

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu s danom objave u Službenim novinama PGŽ.

Klasa: 361-02/17-01/02

Urbroj: 2213/01-01-17-4

Mali Lošinj, 21. ožujka 2017.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Ante Nedić, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1008&mjesto=10005&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr