SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina X. - broj 32. Utorak, 31. prosinca 2002.
OPĆINA MATULJI
3B2 HTML

22.

Na temelju članka 20. Statuta Općine Matulji, Općinsko socijalno vijeće Općine Matulji je na sjednici održanoj dana 5. prosinca 2002. godine, donijelo

PROGRAM
dodjele sredstava za poticaj gospodarstva na području Općine Matulji za 2003. godinu

Sukladno Proračunu za 2003. godinu za resor gospodarstva je predviđeno u stavci POTPORA GOSPODARSTVU 200.000,00 kn.

Programi koji će se sufinancirati sa dodijeljenim sredstvima:

a) REVITALIZACIJA STARIH I PODIZANJE NOVIH VOĆNJAKA NA PODRUČJU OPĆINE MATULJI SA MOGUĆNOSTIMA ODRŽIVOG RAZVITKA I RAZVOJA PRIHODI BLISKOG TURIZMA

50.000,00 kn

Projekt se nastavlja provoditi i u 2003. g. u suradnji sa gosp. Franc Kotar, dipl. ing. agr. Cilj projekta je i dalje omasovljavanje broja voćnjaka na području Općine sa osnivanjem obiteljskih voćnjaka.

b) SUFINANCIRANJE U NABAVI VOĆKI ZA 2002. GODINU

10.000,00 kn

U sklopu programa razvitka i revitalizacije proizvodnje hrane na području Primorsko-goranske županije, a u suradnji sa Centrom za brdsko-planinsku poljoprivredu Stara Sušica i ove godine bi se sufinancirala nabava sadnog materijala.

c) PROJEKT OČUVANJA AUTOHTONIH SORTI

45.000,00 kn

Cilj programa je očuvanje autohtonih sorti bilja na području općine Matulji, te pripreme istih za gospodarsku valorizaciju.

Prvi projekt bi bio Projekt Jarbola koji bi se provodi u suradnji sa Institutom za poljoprivredu i turizam iz Poreča. Cilj projekta je identifikacija bijele i crne sorte Jarbole, minivinifikacija i utvrđivanje karakteristika od vina i podizanje matičnog nasada u svrhu dugoročnog očuvanja sorte Zvonećanske Jarbole.

d) PROGRAM UNAPREĐENJA KOZARSTVA

5.000,00 kn

Program se provodi u suradnji sa Centrom za brdsko-planinsku poljoprivredu Stara Sušica sa ciljem pojavljivanja mini sirana u obiteljskim domaćinstvima.

e) SUFINANCIRANJE CENTRA ZA BRDSKO-PLANINSKU POLJOPRIVREDU

10.000,00 kn

f) RAZVOJ KRAŠKIH TERENA U TURISTIČKE PROGRAME

10.000,00 kn

U suradnji sa Speleološkom udrugom Estavela iz Kastva bi se istražila Spilja u Permanima, te pripremila mogućnost iskorištenja iste u turističke svrhe.

g) OSTALE POTPORE ZA GOSPODARSTVO

70.000,00 kn

- Promidžba radnih zona u općini Matulji, te savjetodavne potpore ulagačima u radne zone.

- Organiziranje proizvodnih dana Općine Matulji u suradnji sa Regionalnom veletržnicom Rijeka Matulji, gdje bi se omogućilo proizvođačima hrane mogućnost plasmana svojih proizovda.

- Animirati, poticati i ukazivati mještanima mogućnost proizvodnje hrane na područjima stanovanja.

- Informatizacija resora gospodarstva Općine Matulji.

- Sudjelovanje u županijskim programima razvoja gospodarstva.

- Pripreme za ostale programe razvoja poduzetništva, turizma i poljoprivrede u Općini Matulji.

Klasa: 400-08/02-01/12

Ur. broj: 2156-04-02-39

Matulji, 5. prosinca 2002.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Klaudio Jelenić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1&mjesto=51211&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr