SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 33. Utorak, 13. prosinca 2016.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
33. Odluka o imenovanju zapovjednika i zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne psotrojbe Grada Krka
84. Zaključak o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Raba za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2019. godine
83. II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
82. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
81. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu
80. Izmjene i dopune Programa utroška spomeničke rente za 2016. godinu
79. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Raba u kulturi za 2016. godinu
78. II. Izmjene i dopune Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području na području Grada Raba za 2016. godinu
77. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Raba u sportu za 2016. godinu
76. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Raba
75. Izmjene Programa potpora poljoprivredi na području Grada Raba za 2016. godinu
74. Izmjene Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva u 2016. godini
73. Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Raba za 2016. godinu
72. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Raba za 2016. godinu
71. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu
70. Program utroška spomeničke rente za 2017. godinu
69. Program javnih potreba Grada Raba u sportu za 2017. godinu
68. Program javnih potreba Grada Raba u kulturi za 2017. godinu
67. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
66. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
65. Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području na području Grada Raba za 2017. godinu
64. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Raba
63. Druge Izmjene i dopune Projekcije Konsolidiranog Proračuna Grada Raba za razdoblje 2016.-2018.
62. Druge Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Raba za 2016. godinu
61. Druge Izmjene i dopune Konsolidiranog Proračuna Grada Raba za 2016. godinu
36. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2017. godini
38. Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija i dodjeli stipendija
70. Plan davanja koncesija na području općine Omišalj za 2017. godinu
69. Srednjoročni (trogodišnji) Plan davanja koncesija na području Općine Omišalj za razdoblje od 2017. do 2019. godine
68. Odluka o korištenju dijela sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak koji je ostvaren na području Općine Omišalj, za realizaciju kapitalnog projekta rekonstrukcije, sanacije i uređenja Kuće »Landauf«
67. Odluka o korištenju dijela sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak koji je ostvaren na području Općine Omišalj, za realizaciju kapitalnog projekta rekonstrukcije društvenog doma u Omišlju
66. Odluka o korištenju dijela sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak koji je ostvaren na području Općine Omišalj, za realizaciju kapitalnog projekta gradnje groblja - proširenje
65. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj za 2017. godinu
64. Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2017. godinu
63. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu
62. Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2017. godinu
61. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2017. godinu
60. Program javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2017. godinu
59. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2017. godinu
58. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
57. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
56. Plan razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje od 2017.- 2019. godine
55. Proračun Općine Omišalj za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
54. Prve Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. godinu
53. Druge Izmjene Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2016. godinu
52. Druge Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2016. godinu
51. Treće Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2016. godinu
50. Treće Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastruktre za 2016. godinu
49. Treće Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
48. III. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje od 2016.- 2018. godine
47. III. Izmjene i dopune Proračuna za 2016. godinu i Projekcija za 2017. i 2018. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr