SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 24. Ponedjeljak, 19. rujna 2016.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
52. Zaključak o usvajanju Programa ukupnog razvoja - Strategije razvoja Grada Raba 2013.- 2017.
51. Odluka o suosnivanju Lokalne akcijske grupe u ribarstvu
50. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja za izgradnju vodovoda, fekalne i oborinske kanalizacije Donej ulice u Gradu Rabu unutar mjere 07 'Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima' iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdob
49. Odluka o prijenosu investitorskih prava i obaveza za izgradnju vodovoda, fekalne i oborinske kanalizacije Donje ulice u Gradu Rabu
48. Odluka o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Raba
47. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Grada Raba za 2016. godinu
46. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2016. godinu
43. Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Čavle
42. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
37. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Dobrinj
36. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku prodaje nekretnine u vlasništvu Općine Dobrinj
35. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2016. godinu
44. Rješenje Urbroj: 2170/04-04-16-4
43. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jelenje za 2016. godinu
42. Odluka o visini novčane nagrade dobitnicima javnih priznanja
41. Odluka o listi kapitalnih projekata Općine Jelenje koji će se zajednički financirati iz sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja 3. i 4. skupine razvijenosti
40. Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Općine Jelenje
39. Odluka o dodjeli javnog priznanja predsjednice Republike Hrvatskegđi. Kolindi Grabar Kitarović, za izuzetan doprinos u promidžbi Općine Jelenje
38. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Jelenje za 2016. godinu
37. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Jelenje za 2016. godinu
36. Izmjene i dopune Odluke o naknadama općinskog načelnika, članova Općinskog poglavarstva, predsjednika, potpredsjednika, vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Jelenje
52. Odluka o zaduženju Općine Malinska-Dubašnica
55. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14. poslovne zone Miklavija (K8)
54. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima za stipendiranje studenata
53. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola
52. Odluka o socijalnoj skrbi
51. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji
50. Rješenje o Izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za međunarodna, međužupanijska, međugradska i međuopćinska pitanja Općinskog vijeća Općine Matulji
39. Izmjene Plana prijma u službu u Općinu Omišalj za 2016. godinu
38. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
37. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola te studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija
36. Polugodišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Općine Omišalj za 2016. godinu
35. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2016. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr