SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 7. Četvrtak, 31. ožujka 2016.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
37. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i ugostiteljske terase ispred Ville Eva, Općina Omišalj
36. Odluka o prihvatu darovanja zč. 385/2, k.o. Volosko
35. Odluka o davanju prijedloga za imenovanje članova povjerenstava za kvalitetu u ustanovama za strukovno obrazovanje kojima je Primorsko-goranska županija osnivač
34. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije
33. Odluka o dopuni Odluke o imenovanju člana Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije
32. Odluka o prestanku koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i terase ispred restorana »More&More«, Grad Rab
31. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u Uvali Krivica II., Grad Mali Lošinj
30. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Kvarner, Grad Opatija
29. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Kristal, Grad Opatija
28. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Istra, Grad Opatija
27. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
26. Odluka o sufinanciranju rekonstrukcije zgrade Osnovne škole »Fran Krsto Frankopan«, Krk, Područne škole Punat s dogradnjom školske sportske dvorane
25. Odluka o dodjeli Nagrade Primorsko-goranske županije za životno djelo Goranu Filipecu
24. Odluka o dodjeli Nagrade Primorsko-goranske županije za životno djelo doc. dr. sc. Gordani Nikolić
23. Odluka o dodjeli Nagrade Primorsko-goranske županije za životno djelo Udruzi »Naša djeca« Opatija
22. Odluka o dodjeli Nagrade Primorsko-goranske županije za životno djelo Ivanu Pavačiću
9. Odluka o imenovanju članova proširenog sastava Koordinacijskog odbora akcije »Grad Cres- prijatelj djece«
8. Odluka o imenovanju članova Koordinacijskog odbora akcije »Grad Cres- prijatelj djece«
12. Izmjene Plana prijma u službu u Upravne odjele Grada Kastva za 2016. godinu
11. Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine
10. Odluka o izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja groblja
28. Odluka o izmjeni i dopuni »Općih uvjeta o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje«
27. Plan prijma u službu za upravne odjele Grada Malog Lošinja u 2016. godini
26. Plan rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja za 2016.godinu
25. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Malog Lošinja
24. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na korištenje javnih površina i naknadi za uporabu gradskih površina Grada Malog Lošinja
23. Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u 2016.godini
22. Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Malog Lošinja
21. Odluka o ocjenjivanju službenika i namještenika upravnih tijela Grada Malog Lošinja
20. Odluka o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra - gradnja Crpne stanice 1 i 2 na otoku Iloviku
19. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama Grada Malog Lošinja
18. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2016. godinu
17. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu
16. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
15. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
14. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2015. godinu
17. Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Novog Vinodolskog za 2015. godinu
16. Zaključak o davanju Prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Narodnog muzeja i galerije
15. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski u 2016. godini
14. Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Novi Vinodolski
13. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima
12. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu (Sl. novine PGŽ broj 41/14 i 41/14)
10. Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu (Sl. novine PGŽ broj 41/14, 8/15, 30/15 i 41/15)
22. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Opatije za razdoblje 2014. do 2019. godine u 2015. godini
15. Odluka o namjeni i visini zakupnine poslovnog prostora
14. Plan lokacija za postavu privremenih objekata
13. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj
12. Odluka o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1)
11. Odluka o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska - Dubašnica
10. Ispravak Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o gospodarenju nekretninama
4. 1.Izmjene i dopune Odluke o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa općinskih tijela i drugih proračunskih korisnika općinskog proračuna Općine Matulji za razdoblje od 1.1.-30.6.2016. g
12. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu na području Općine Mrkopalj
11. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu
10. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2015.
19. Odluka o sufinanciranju rekonstrukcije zgrade Osnovne škole »Fran Krsto Frankopan« Krk, Područna škola Punat s dogradnjom školske sportske dvorane
18. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu Savjeta mladih Općine Punat za 2015. godinu
17. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu Sporazuma o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina
16. Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Punat
15. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2015. godini
14. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2015. godini
13. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2015. godini
12. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2015. godini
11. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Punat za 2015. godinu
10. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Punat za 2015. godinu
3. Odluka o visini naknade dobrovoljnim vatrogascima kada sudjeluju u vatrogasnim intervencijama na području Vinodolske općine
2. Odluka o provođenju radova za opće dobro bez naknade na području Vinodolske općine

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr