SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 26. Subota, 29. kolovoza 2015.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
93. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Pahuljica« Rab
92. Odluka o Izmjeni Odluke o proglašenju povremene prigodne prodaje (trgovačko-turističkog sajma) na području Grada Raba
91. Odluka o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice Rab
39. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o pravu na novčanu naknadu za novorođenu djecu na području Općine Čavle
52. Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Punat
51. Odluka o poništenju postupka davanja koncesija
50. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Punat za 2015. godinu
49. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Punat za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu
48. I. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Punat za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu
47. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u razvoju civilnog društva na području Općine Punat u 2015. godini
46. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu na području Općine Punat u 2015. godini
45. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Punat u 2015. godini
44. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Općine Punat u 2015. godini
43. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Punat u 2015. godini
42. Program o Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2015. godini
41. Program o Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2015. godini
40. Zaključak o Izmjeni Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Punat za 2014. godinu
39. Odluka o Izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera za zaštitu i spašavanje Općine Punat
38. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat
37. Odluka o Izmjeni odluke o prostorima za pružanje ugostiteljskih usluga u 2015. godini
36. Odluka o Izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje
35. Odluka o komunalnoj naknadi

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr