SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 16. Petak, 15. svibnja 2015.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
62. Izmjena Poslovnika o radu župana Primorsko- goranske županije
28. Odluka o komunalnim djelatnostima
27. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
39. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Malog Lošinja
38. Izmjena i dopuna plana rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja za 2015. go
25. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Socijalnog vijeća
24. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Novog Vinodolskog
23. Odluka o izmjeni Odluke o vremenskom razdoblju u kojem se ne mogu graditi građevine i izvoditi građevinski radovi
22. Odluka o obavljanju prijevoza putnika cestovnim vlakom u Gradu Novom Vinodolskom
21. Odluka o općim uvjetima organizacije, naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima Grada Novi Vinodolski
20. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Novog Vinodolskog
19. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
18. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalnih objekata i uređaja za 2014. godinu
17. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2014. godinu
16. Odluka o prihvaćanju sudjelovanja Grada Novi Vinodolski na projektu »e-županija«
15. Ispravak Plana prijma u službu u Upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2015. godinu
25. Financijski izvještaj talijanske nacionalne manjine za 2014. godinu
24. Financijski izvještaj Vijeća srpske nacionalne manjine za 2014. godinu
23. Financijski izvještaj albanske nacionalne manjine za 2014. godinu
12. II. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2015. godini
15. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dobrinj
14. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu
13. Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti uređenja zelenih površina
12. Odluka o prihvaćanju projekta Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka za sufinanciranje EU sredstvima te Pisma namjere o suradnji jedinica lokalne samouprave otoka Krka na provedbi projekta
15. Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2015. godinu
14. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Omišalj za 2014. godinu
13. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
12. Odluka o proglašenju počasnim građaninom Općine Omišalj
11. Odluka o dodjeli nagrade za životno djelo Općine Omišalj
10. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2014. godinu
9. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2014. godinu
25. Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja
24. Odluka o uređenju prometa na području Općine Punat

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr