SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 14. Srijeda, 29. travnja 2015.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
61. Odluka o dodjeli priznanja Primorsko-goranske županije Javnoj ustanovi »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije«
60. Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Primorsko-goranske županije
7. Odluka o drugoj Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
6. Odluka o usvajanju polugodišnjeg Izvješća o radu gradonačelnika
5. Odluka o socijalnoj skrbi Grada Čabra
4. I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čabra za 2015. godinu
3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čabra za 2014. godinu
70. Odluka o Izmjeni i dopuni Strategije ukupnog razvoja Grada Raba - Prograna ukupnog razvoja do 2020. godine
69. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
68. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
67. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
66. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
65. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
64. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
63. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
62. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
61. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
60. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
59. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
58. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
57. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
56. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
55. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
54. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
53. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
52. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
51. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
50. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
49. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
48. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
47. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
46. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
45. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
44. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
43. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
42. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
41. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
40. Izvršenje Plana razvojnih programa Grada Raba za 2014. godinu
39. Izvještaj o izvršenju konsolidiranog Proračuna Grada Raba za 2014. godinu
38. Odluka o promjeni imena naselja na području Grada Raba
37. Odluka o razrješenju i imenovanju Socijalnog vijeća Grada Raba
36. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Raba
35. Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Raba
34. Odluka o naknadama troškova za rad vijećnika Gradskog vijeća Grada Raba
33. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i kandidacijske liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Raba
32. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
31. Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
30. Program utroška spomeničke rente za 2015. godinu
29. Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području Grada Raba za 2015. godinu
28. Program javnih potreba Grada Raba u sportu i tehničkoj kulturi za 2015. godinu
27. Program javnih potreba Grada Raba u kulturi za 2015. godinu
26. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
25. Program mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka konsolidiranog Proračuna Grada Raba
13. Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lopar
12. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lopar za 2015. godinu
11. Odluka o raspodjeli rezultata za 2014. godinu
10. Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke
9. Godišnji obračun proračuna Općine Lopar za 2014. godinu
18. Plan prijema u službu u Općinu Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
22. Odluka Ur.br.: 2156-04-01/15-03
21. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Matulji za 2015. godinu
20. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2014. godinu
19. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2014. godinu
18. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
17. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa tekućeg održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
23. Odluka o Ciljanim izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Punat
22. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Punat
21. Odluka o prostorima za pružanje ugostiteljskih usluga u 2015. godini
20. Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje poslova dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na području Općine Punat
19. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora o koncesiji na području Općine Punat
11. Prostorni plan uređenja Općine Ravna Gora
10. Odluka o izmjeni Sporazuma o osnivanju Ustanove - Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr