SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 8. Četvrtak, 19. ožujka 2015.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
2. Odluka o grobljima
1. Odluka o kratkoročnom zaduživanju Grada Čabra
22. Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada
21. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Malog Lošinja
20. Odluka o ukidanju statusa dijela javnog dobra u općoj uporabi
19. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2014. godinu
18. Odluka o otpisu potraživanja po osnovi prodaje stanova u staroj deviznoj štednji
17. Odluka o popisu nerazvrstanih cesta na području Grada Malog Lošinja
16. Odluka o izmjeni Odluke o stimuliranju poduzetnika koji koriste poticajne Programe razvoja malog gospodarstva
15. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na korištenje javnih površina i naknadi za uporabu gradskih površina Grada Malog Lošinja
14. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja za 2015. godinu
13. Odluka o visini naknade za prijenos prava vlasništva zemljišta i opremanja komunalnom infrastrukturom s pripadajućim troškovima za izgradnju stambene građevine iz Programa društveno poticane stanogradnje za lokaciju Mali Lošinj
12. Odluka o visini naknade za prijenos prava vlasništva zemljišta i opremanja komunalnom infrastrukturom s pripadajućim troškovima za izgradnju stambene građevine iz Programa društveno poticane stanogradnje za lokaciju Ćunski
11. Plan rasporeda kioska i specijalnih naprava za 2015. godinu.
10. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu
9. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2007. - 2015. godine na području Grada Malog Lošinja za 2014.godinu
8. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
7. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
6. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2014. godinu
13. Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2015. godinu
12. Odluka o izmjeni Odluke o davanju u zakup javne površine
11. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi
10. Odluka o izmjenama Odluke o lokacijama za postavljanje privremenih objekata i izgledu privremenih objekata
9. Odluka o Izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Novog Vinodolskog
8. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski u 2015. godini
7. Odluka o izboru i imenovanju ravnatelja Centra za kulturu Grada Novog Vinodolskog
6. Odluka o izboru i imenovanju ravnateljice Narodnog muzeja i galerije
5. I. Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
4. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2015. godinu
15. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Opatije za razdoblje 2014. do 2019. godine u 2014. godini
7. Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Baška
10. Izmjene i dopune plana prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fužine za 2015. godinu
22. Zaključak o projektu aglomeracije Rijeka
21. Izvješće o ostvarenju programa za zdravstvo i socijalnu skrb u 2014. god.
20. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji za 2014. godinu
19. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture u 2014. godini
18. Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Jelenje za 2014. godinu
17. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu Općine Jelenje za 2014. godinu
16. Izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi Općine Jelenje
15. Odluka o raspodjeli rezultata za 2014. godinu
14. Odluka o pristupu Općine Jelenje projekt e-Županija
13. Program utroška sredstava šumskog doprinosa Općine Jelenje za 2015. godinu
12. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 2015.
11. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jelenje za 2014. godinu
18. Odluka o izmjeni odluke o imenovanju članova Vijeća za koncesijska odbrenja na području Općine Punat.
17. Odluka o dopuni Odluke o naknadama troškova za rad u tijelima Općine Punat
16. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Punat od 1. siječnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine
15. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Punat za 2014. godinu
14. Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje poslova opskrbe električnom energijom za javnu rasvjetu na području Općine Punat
13. Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje poslova higijeničarske službe na području Općine Punat
12. Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Punat
11. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini
10. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 2014. godine
9. Odluka o trgovini na malo izvan prodavaonica
8. Odluka o socijalnoj skrbi
7. Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Punat
6. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Punat

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr