SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 27. Četvrtak, 18. rujna 2014.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
165. Dopuna Plana prijma u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2014. godinu
164. Odluka o izboru predsjednika Odbora za turizam
163. Odluka o razrješenju predsjednika Odbora za turizam
162. Odluka o visini naknade te rasporedu sredstava jedinicama lokalne samouprave za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2014. godini
161. Odluka o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Primorsko-goranske županije
160. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o usklađivanju zdravstvene djelatnosti Doma zdravlja Primorsko-goranske županije
159. Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi »Milan Brozović«, Kastav za proširenje djelatnosti osnivanjem glazbenog odjela pri Školi
158. Odluka o stavljanju izvan snage Srednjoročnog plana davanja koncesija za obavljanje djelatnosti gospodarenja posebnim kategorijama otpada za razdoblje od 2013. do 2015. godine
157. Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
156. Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi »Fran Krsto Frankopan« Krk za osnivanje prava građenja u korist Općine Baška radi rekonstrukcije zgrade Područne škole Baška s dogradnjom školske sportske dvorane
155. Odluka o sufinanciranju rekonstrukcije zgrade Područne škole Baška s dogradnjom školske sportske dvorane
154. Odluka o prihvaćanju investicijskog elaborata rekonstrukcije zgrade Područne škole Baška s dogradnjom školske sportske dvorane
153. 153.Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko- goranske županije za 2014. godinu
39. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu PGŽ za Grad Delnice
38. Poslovnička odluka o drugim Izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Delnica
34. Odluka o plaćanju naknade za razvoj
33. Odluka o izmjeni Odluke o vodoopskrbi
32. Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu
31. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vrbovskog
30. Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola u nastavnoj godini 2014./2015.
29. Odluka o lokalnom linijskom prijevozu putnika u cestovnom prometu na području Grada Vrbovskog
28. I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2014. godinu
27. I. Izmjena Programa građenja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2014. godinu
26. Odluka o Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi za 2014. godinu
25. Odluka o Izmjeni i dopuni Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u sportu za 2014. godinu
24. Odluka o Izmjeni i dopuni Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi za 2014. godinu
23. Odluka o Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u predškolskom odgoju i naobrazbi, obrazovanju i znanosti za 2014. godinu
22. Odluka o donošenju I. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrbovskog
21. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrbovskog za 2014. godinu i Projekcije za 2015. i 2016. godinu
14. Javni poziv
42. Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Čavle
51. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2014. godinu
36. Odluka o visini novčane naknade dobrovoljnim vatrogascima kada sudjeluju u vatrogasnim intervencijama na području općine Fužine
22. Odluka o ostvarenju prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Općine Jelenje u prvom polugodištu 2014. godine
21. Odluka o socijalnoj skrbi Općine Jelenje
20. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Jelenje za 2014. godinu
57. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o porezu na korištenje javne površine
56. Odluka o prihvaćanju zaključnog likvidacijskog izvješća Centra za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana u likvidaciji i davanju razrješnice likvidatoru
55. Odluka o II. Izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
54. Odluka o II. Izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
53. Odluka o II. Izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
52. Odluka o II. Izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
51. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
50. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
35. Pravilnik o izmjeni i dopuni Dodatka i Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat
34. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u Općini Punat za 2014. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr