SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 21. Petak, 18. srpnja 2014.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
119. Odluka o izmjeni Odluke o ustrojavanju postrojbi civilne zaštite na području Primorsko- goranske županije
118. Odluka o određivanju troškova školovanja kandidata stranih državljana iz zemalja izvan EU u školskoj godini 2014./2015. u Srednjoj školi Ambroza Haračića, Mali Lošinj
117. Odluka o određivanju troškova školovanja kandidata stranih državljana iz zemalja izvan EU u školskoj godini 2014./2015. u Prvoj sušačkoj hrvatskoj gimnaziji u Rijeci
116. Odluka o određivanju troškova školovanja kandidata stranih državljana iz zemalja izvan EU u školskoj godini 2014./2015. u Gimnaziji Eugena Kumičića, Opatija
50. Odluka o Izboru članova Savjeta mladih Grada Kastva
49. Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića »Vladimir Nazor« Kastav
48. Suglasnost za promjenu naziva Centra za brdsko planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije
47. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Kastva
46. Odluka o dodjeli javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada Komunalnom društvu Čistoća d.o.o. Rijeka
45. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine na području Grada Kastva
44. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2014. godinu
43. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2014. godinu
42. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Grada Kastva za 2014. godinu.
41. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa 2014. - 2016.
40. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2014. godinu
39. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja povijesne jezgre Grada Kastva
39. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općim uvjetima organizacije, naplate i kontrole parkiranja vozila na javnim parkiralištima Grada Novi Vinodolski
46. Odluka o izmjeni Odluke o proglašenju povremene prigodne prodaje (trgovačko - turističkog sajma) na području Grada Raba
45. Odluka o izmjeni Odluke o proglašenju povremene prigodne prodaje (trgovačko - turističkog sajma) na području Grada Raba
44. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
39. I. izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2014. godini
35. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja (UPU16) sportsko-rekreacijske »ski« zone »Plasa« (R12)
34. Odluka o izmjeni Sporazuma o osnivanju Ustanove - Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije
33. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Fužine
32. Odluka o zaduživanju Općine Fužine
47. Opći uvjeti o načinu naplate parkiranja na parkiralištima s naplatom
47. Socijalni program Općine Malinska - Dubašnica
46. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nagrađivanju sportaša za ostvarena postignuća na međunarodnim i državnim natjecanjima
45. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezu na korištenje javne površine
44. Odluka o prijevozu turističkim vlakićem
43. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
42. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
41. Odluka o dodjeli Nagrade za iznimne sportske uspjehe
40. Odluka o proglašenju počasnog građanina Općine Malinska - Dubašnica
10. Obavijest o raspisanom natječaju za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za provedbu Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća za područje općine Mrkopalj
21. Odluka o dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora
20. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
19. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu za 2014. godinu
18. Odluka o prvoj izmjeni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2014. godinu
17. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
16. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
15. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Ravna Gora za 2014. godinu
32. Izvješće o izvršenju godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu na području Vinodolske općine
31. Izvješće o izvršenju godišnjeg programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2013. godinu
30. I Izmjene i dopune Plana Bagatelne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kn za robe i usluge do 500.000,00 kn za radove
29. Odluka o određivanju naknade za rad Savjeta mladih Vinodolske općine
28. Odluka o određivanju naknade za rad članova Vijeća mjesnih odbora
27. Odluka o utvrđivanju naknade za rad vijećnika Općinskog vijeća, članova stalnih radnih tijela vijeća, te članova Upravnih vijeća ustanova čiji je osnivač Vinodolska općina

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr