SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 3. Ponedjeljak, 10. veljače 2014.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
2. Odluka o imenovanju članova i zamjenika članova Županijskog operativnog centra Primorsko-goranske županije
1. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije
1. Plan prijma u službu u Grad Cres za 2014. godinu
3. Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Crikvenice
1. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluka Klasa: 372-01/06-01/06, Urbroj: 2213/01-01-06- 3 od dana 25. veljače 2006. godine
3. Odluka o prijedlogu člana Nadzornog odbora Društva Komunalac d.o.o. Opatija
2. Odluka o prijedlogu člana Nadzornog odbora Društva Liburnijske vode d.o.o.
13. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića »Pahuljica« Rab
1. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2014. godini
1. Plan prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fužine za 2014. godinu
16. Plan prijma u službu za 2014. godinu
15. Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju okoliša Općine Kostrena za razdoblje 2009. - 2013. godine
14. Zaključak o usvajanju Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka za područje Urinja s obzirom na vodikov sulfid (H2S)
13. Zaključak o usvajanju Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka za područje Paveki s obzirom na ozon (O3)
12. Odluka o stjecanju suvlasničkih omjera fizičkih osoba na k.č. broj 5223/1 od 2276 m2 k.o. Kostrena-Lucija
11. Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Kostrena u 2014. godini
10. Odluka o prihvaćanju najpovoljnijeg ponuditelja za zamjenu nekretnine dio k.č. broj 2202/1 i dio k.č. broj 2201/1 u površini od 814 m2 u vlasništvu Općine Kostrena za zemljište u vlasništvu fizičke osobe k.č. nekretninu označenu broj 4465 od 468 m2 k
9. Odluka o utvrđivanju naknade za rad vijećnika Općinskog vijeća i članova stalnih radnih tijela
8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa
6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa
5. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja
4. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kostrena za 2013. godinu
10. Odluka o dopuni Odluke o davanju u zakup javne površine
9. Plan lokacija za postavu privremenih objekata
8. Odluka o izmjeni Odluke o porezu na kuće za odmor
7. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
6. Odluka o javnom redu i miru
5. Izmjene i dopune Odluke o komunalnom redu
4. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o načinu financiranja mjesnih odbora na području Općine Malinska-Dubašnica
3. Izmjena i dopuna osnovnih pravila mjesnih odbora
2. Odluka o pravilima za izbor Vijeća mjesnih odbora na području Općine Malinska-Dubašnica
1. Odluka o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1)
8. Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Matulji
7. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Matulji za 2014. godinu
6. Srednjoročni (trogodišnji) Plan davanja koncesije na području Općine Matulji za razdoblje 2014. - 2016. godine
5. Plan davanja koncesije na području Općine Matulji za 2014. godinu
4. Odluka o prihvaćanju sudjelovanja Općine Matulji u projektu E-Županija - razvoj otvorene širokopojasne mreže Primorsko-goranske županije za područje Liburnije
3. Odluka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Općine Matulji javnim pozivom
2. Odluka o osnivanju Poduzetničke zone Mučići II (K-6, R1-3)
1. Odluka o osnivanju Poduzetničke zone R-1
3. Odluka o imenovanju predstavnika Općine Omišalj u Skupštinu Ponikve voda d.o.o. Krk
2. Odluka o imenovanju predstavnika Općine Omišalj u Skupštinu Ponikve usluga d.o.o. Krk
1. Odluka o imenovanju predstavnika Općine Omišalj u Skupštinu Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk
14. Odluka o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Vinodolske općine
1. Etički kodeks Općinske uprave Općine Viškovo

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr