SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 8. Petak, 8. ožujka 2013.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
16. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za rekonstrukciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta u Jadranovu, Grad Crikvenica
13. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
12. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Zvonka Cara Crikvenica
11. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Vladimira Nazora Crikvenica
10. Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića »Radost« Crikvenica
9. Rješenje o razrješenju ravnateljice Muzeja Grada Crikvenice
6. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU 5 - Vrh
17. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
16. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
15. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra
14. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja
13. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organizacijji prometa na području Grada Mali Lošinj
12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju gradskih stanova i stambenih prostora u najam
11. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
10. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
9. Odluka o uvjetima i načinu držanja pasa i drugih kućnih ljubimaca i o načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
11. Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2013. godinu
10. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije (pročišćeni tekst)
11. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
10. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Rab
9. Odluka o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva DUNDOVO d.o.o. Rab
8. Odluka o nastavku aktivnosti na realizaciji Radne zone Mišnjak u 2013. godini
7. Odluka o dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
5. Zaključak Urbroj: 2169-01-02-01/3-13-7
9. Izvješće o stanju u prostoru Grada Vrbovskog 2013.-2017.
8. Odluka o visini grobnih naknada
7. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 8 skijalište Bijela Kosa - centar za zimske sportove
6. Odluka o zamjeni nekretnina Grada Vrbovskog i fizičke osobe
5. Odluka o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva Civilne zaštite Grada Vrbovskog
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola u nastavnoj godini 2012./2013.
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Vrbovskog
2. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovskog
1. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vrbovskog
7. Plan prijma u službu u 2013. godini
7. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Čavle
6. Odluka o ustrojavanju Postrojbe Civilne zaštite na području Općine Čavle
5. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu lokalnog referenduma u Općini Fužine
4. Odluka o raspisivanju lokalnog referenduma
3. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Savjeta potrošača za praćenje cijena javnih usluga
2. Odluka o donošenju III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Fužine
16. Odluka o Izmjeni Odluke o zaduženju Općine Matulji
15. I. Izmjene Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2013. godinu
14. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2012. godinu
13. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
12. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
11. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2012. godinu
10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Matulji
9. Odluka o osnivanju Općinskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda
8. Izmjene i dopune Statuta Općine Matulji
3. Odluka o donošenju Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 3 K2 poslovna zona u Mrkoplju

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr