SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 44. Subota, 10. studenog 2012.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
25. Javna rasprava o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Čabra
43. Izmjene Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Kraljevice za 2012. godinu
42. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
41. .Izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2012. godinu
40. Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2012. godinu
39. Izmjene Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za 2012. godinu
38. Izmjene Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju za 2012. godinu
37. Odluka o gubitku prava na redovito financiranje iz Proračuna Grada Kraljevice za 2012. godinu
36. Odluka o visini novčane naknade za dobitnike javnih priznanja
35. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Kraljevice u razdoblju od 2012. do 2014. godine
34. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kraljevice za 2012. godinu i Projekcije Proračuna za 2013. i 2014. godinu
72. Izmjene i dopune Plana prijma u službu za Upravne odjele Grada Malog Lošinja u 2012. godini
59. Javni poziv za provedbu postupka ozakonjenja zgrada na području Grada Novog Vinodolskog
58. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Novi Vinodolski
57. Odluka o stavljanju van snage Odluke o vrijednostima jediničnog iznosa za položajne zone za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (»Službene novine PGŽ« broj 37/11)
56. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
55. Odluka o dopuni Odluke o davanju u zakup javne površine
54. Odluka o zakupu poslovnog prostora
53. Odluka o sklapanju prijateljstva Općine Molve i Grada Novog Vinodolskog
52. Odluka o Izmjenama Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Grada Novi Vinodolski
51. Odluka o Izmjenama Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski
50. Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i vojnih građevina za 2012. godinu
49. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2012. godinu
48. Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 01.01.-30.06.2012. godine
64. Kolektivni ugovor za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija
109. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata
108. Odluka o davanju odobrenja za porabu grba Grada Rijeke
107. Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite na području grada Rijeke
54. Ispravak Odluke o stipendijama
53. Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi
52. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Dobrinj
33. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lokve za razdoblje 01.01.-30.06.2012.
34. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat
33. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Punat za 2012. godinu
32. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr