SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 36. Četvrtak, 20. rujna 2012.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
25. Odluka o davanju suglasnosti na ulazak Općine Čavle kao novog člana u Goranski sportski centar d.o.o.
24. Odluka o prvim Izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama
23. Odluka o izvršenju Proračuna Grada Delnica za I.-VI. 2012.
59. Odluka o imenovanju predsjednice i članova Ocjenjivačkog suda Grada Malog Lošinja
58. Odluka o izmjenama Odluke o stipendiranju studenata
57. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Poljana (UPU 14)
56. II. Izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2011. - 2013. godine
55. I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
54. Odluka o stjecanju prava vlasništva na k.č. br. 2101/3 k.o. Mali Lošinj - grad
53. Odluka o prijenosu vlasništva k.č. br. 226 zk.ul. 1709 i k.č. br. 237 zk.ul. 1953 obje k.o. Ćunski u korist Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama
52. Odluka o prijenosu prava vlasništva k.č. br. 584/1, 584/2 i 584/3 upisane u zk.ul. 2815 sve k.o. Nerezine u korist Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama
51. Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi
50. Odluka o davanju gradskih stanova i stambenih prostora u najam
29. Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu
28. Odluka o grobljima na području Grada Vrbovskog
27. Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola u nastavnoj godini 2012./2013.
26. Odluka o socijalnoj skrbi
25. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrbovskog za 2012. godinu i Projekcije za 2013. i 2014. godinu, za razdoblje od 1. 1. 2012. do 30. 6. 2012. godine
29. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Baška za 2012. godinu u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine
30. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2012. godinu
29. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
28. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
27. Odluka o izmjeni Odluke o novčanoj pomoći po rođenju djeteta
32. Odluka o imenovanju Povjerenstva za popis birača
31. Odluka o imenovanju Odbora za dodjelu priznanja Općine Lokve
30. Odluka o imenovanju Odbora za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i graditeljstvo Općine Lokve
29. Odluka o imenovanju Odbora za sport i kulturu Općine Lokve
28. Odluka o imenovanju Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb Općine Lokve
27. Odluka o imenovanju Odbora za odgoj i školstvo Općine Lokve
26. Odluka o imenovanju Odbora za gospodarski razvoj, turizam, malo i srednje poduzetništvo Općine Lokve
25. Odluka o imenovanju Odbora za Proračun i financije Općine Lokve
24. Odluka o imenovanju Odbora za Statut, Poslovnik i propise Općine Lokve
23. Odluka o imenovanju Odbora za komunalne djelatnosti i promet
10. Odluka o grobljima
9. Odluka o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Mrkopalj
41. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Vinodolske općine za 2012. godinu
32. Odluka o gubitku statusa javnog dobra
31. Odluka o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje siječanj - lipanj 2012. godine u Općini Vrbnik
30. Odluka o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1. članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za razdoblje siječanj - lipanj 2012. godine u Općini Vrbnik
29. Odluka o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1., 2. i 3. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za siječanj - lipanj 2012. godine u Općini Vrbnik
28. Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine
27. Izvršenje Programa javnih potreba na području društvene brige o djeci, športa i socijalne skrbi za razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine u Općini Vrbnik
26. Odluka o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Vrbnik u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr