SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 33. Petak, 31. kolovoza 2012.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
22. Izmjena Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Čabra
21. Odluka o dodjeli javnih priznanja u 2012. godini
20. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Čabra za razdoblje od 2012. do 2019.
37. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Krka
42. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
53. Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost u radu
52. Odluka o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Raba
93. Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Rijeke i Prijedlogu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana uređenja Grada Rijeke
50. Odluka o raspolaganju nekretninama
49. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku prodaje nekretnine u vlasništvu Općine Dobrinj
48. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku prodaje nekretnine u vlasništvu Općine Dobrinj
47. Odluka o visini iznosa za javna priznanja Općine Dobrinj za 2012. godinu
8. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2012. godini
7. Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu načelnika
32. Javna rasprava o prijedlogu Detaljnog plana uređenja 3. zone društvenih sadržaja Brešca
38. Odluka br.: 612/12.

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr