SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 16. Subota, 5. svibnja 2012.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
19. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kraljevice za 2012. godinu i Projekcije Proračuna za 2013. i 2014. godinu
18. Izmjene Plana razvojnih programa Grada Kraljevice u razdoblju od 2012. do 2014. godine
17. Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2012. godinu
16. Izmjene Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju za 2012. godinu
15. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2012. godinu
14. Izmjene Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za 2012. godinu
13. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
12. I. Izmjene Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Kraljevice za 2012. godinu
11. Odluka o isključenju nekretnine iz opće uporabe
10. Odluka o isključenju nekretnine iz opće uporabe
9. Odluka o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Kraljevice
8. Odluka o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Kraljevice
7. Odluka o imenovanju mrtvozornika
13. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovskog za 2012. godinu i Projekcije za 2013. i 2014. godinu
32. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja NA 4_6 (UPU 21)
31. Javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Fužine
14. Zaključak o usvajanju Izvješća načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom u Općini Kostrena za 2011. godinu
13. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2011. godinu
11. Program utroška šumskog doprinosa za 2012. godinu
10. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini
9. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini
8. Program financiranja javnih potreba društvenih djelatnosti Općine Lokve za 2012. godinu
7. Odluka o financiranju Socijalnog programa za područje Općine Lokve u 2012. godini
6. Program javnih potreba Općine Lokve u sportu za 2012. godinu
5. Program javnih potreba Općine Lokve u kulturi za 2012. godinu
4. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Lokve za 2012. godinu
3. Proračun Općine Lokve za 2012. godinu i Projekcija za 2013. i 2014. godinu
11. Odluka o ustrojavanju Motriteljsko-dojavne službe
22. Odluka o prenamjeni namjenskih sredstava
21. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2011. godinu
20. Izvješće o ostvarenju godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
19. Izvješće o ostvarenju godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
18. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2011. godinu
17. Odluka o imenovanju
16. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Matulji
15. Odluka o dodnošenju Urbanističkog plana uređenja »12« poslovne zone Mučići II. (K6 i R1-3)
14. Odluka o dopuni Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja 3. Zona društvenih sadržaja Brešca
13. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulja
12. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 2 Mihotići - dio Diraki (NA 11-3)
5. Odluka o rasporedu viška prihoda iz 2011. godine
4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2011. godinu
10. Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Skrad
9. Odluka o prvoj Izmjeni Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2012. godinu
8. Odluka o drugoj Izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
7. Odluka o prvoj Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
6. Odluka o prvoj Izmjeni i dopuni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina
5. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina
4. Odluka o prvoj Izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad za 2012. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr