SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 15. Ponedjeljak, 30. travnja 2012.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
20. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Kastva na temelju ugovora
19. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 14 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3
32. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Travičići (UPU 13)
31. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 6 - naselja Pobri (uključivo namjene K1 i R7)
30. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2012. godinu
29. Odluka o dopuni Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja Triestine - DPU 2
28. Odluka o postupku predlaganja članova nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Opatija ima udjele i dionice
40. Odluka o razrješenju člana Kulturnog vijeća za glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost Grada Rijeke
39. Odluka o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke
38. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke
37. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke
36. Odluka o razrješenju i imenovanju članice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Rijeka«
35. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Skupštine TD RIJEKA SPORT d.o.o.
9. Odluka o uvjetima i načinu parkiranja, uređenju i načinu naplate javnih parkirališta te blokiranju, deblokiranju, premještanju i čuvanju vozila na području mjesta Baška
30. Odluka o naknadama troškova za rad vijećnika Općinskog vijeća i članova stalnih radnih tijela Općine Fužine
29. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja (UPU10) ugostiteljsko-turističke zone »Bajer« (T26)
28. Prve Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Fužine za 2012. godinu
27. Prve Izmjene i dopune Programa javnih potreba Općine Fužine humanitarnih i drugih društvenih udruga za 2012. godinu
26. Prve Izmjene i dopune Programa javnih potreba Općine Fužine u sportu za 2012. godinu
25. Prve Izmjene i dopune Programa javnih potreba Općine Fužine u kulturi za 2012. godinu
24. Prva Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2012. godinu
23. Prva Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2012. godinu
22. I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Fužine za 2012. godinu
21. Izvješće o ostvarenju Socijalnog programa Općine Fužine za 2011. godinu
20. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Fužine humanitarnih i drugih društvenih udruga za 2011. godinu
19. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Fužine u sportu za 2011. godinu
18. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Fužine u kulturi za 2011. godinu
17. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine tijekom 2011. godine
16. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine tijekom 2011. godine
15. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Fužine za razdoblje 01.01.-31.12.2011. godine
11. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 5 Rukavac (NA 15 - 1)
12. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Omišalj
11. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Omišalj
10. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Omišalj
9. Odluka o izmjeni Odluke o groblju
8. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora
7. Odluka o izmjenama Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta
6. Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Omišalj

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr