SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 33. Subota, 15. listopada 2011.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
36. Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj etaži
35. Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone
22. Grad Novi Vinodolski obavještava javnost da se pristupilo izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja centra Klenovice
21. Javni poziv za provedbu postupka ozakonjenja zgrada na području Grada Novog Vinodolskog
46. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju stanova u najam
45. Odluka o izmjenama Odluke o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Opatije
103. Odluka o određivanju naknade troškova za rad predsjednicima, potpredsjednicima i članovima kulturnih vijeća Grada Rijeke
102. Odluka o dodjeli književne nagrade Drago Gervais
25. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju
24. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj
23. Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone
22. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi urbanističkih planova uređenja UPU 1 Baška i UPU 2 Baška
13. Izmjena i dopuna Odluke o javnim priznanjima Općine Brod Moravice
12. Polugodišnji obračun Proračuna Općine Brod Moravice za 2011. godinu
59. Odluka o komunalnoj naknadi
58. Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone
57. I. Izmjena Programa javnih potreba u obrazovanju i predškolskom odgoju za 2011. godinu
56. II. Izmjena Programa javnih potreba u športu za 2011. godinu
55. II. Izmjenu Programa javnih potreba u kulturi za 2011. godinu
54. II. Izmjena Programa javnih potreba iz socijalne skrbi za 2011. godinu
53. II. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
52. II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2011. godinu
51. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2011. godinu i Projekcije za 2012. i 2013. godinu
31. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 5-Pušća (T3)
57. 3. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji Općine Viškovo u 2011. godini
56. 3. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Općine Viškovo u 2011. godini
55. 3. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijali i zdravstvu Općine Viškovo u 2011. godini
54. 3. Iizmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2011. godinu i Projekcija za 2012. i 2013. godinu
53. 3. Izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2011. godine
52. 3. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2011. godinu
51. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č.br. 4518/5 i k.č.br. 4518/9, k.o. Viškovo
50. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na k.č.br. 266/7, k.o. Blažići
49. Odluka o ukidanju statusa općeg dobra na k.č.br. 4524/10, k.č.br. 4519/2 i k.č.br. 4523/5, k.o. Viškovo
48. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na općoj upotrebi na k.č.br. 3036, k.o. Marčelji
47. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
46. Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone
21. Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone
20. Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi
1. Odluka o osnivanju Povjerenstva za reklamacije potrošača Gradskog komunalnog društva DOBRA d.o.o., na pružanje javnih usluga na području Grada Bakra
7. Odluka o cijeni vodnih usluga

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr